Skip to main content

Detacheren

U heeft werk, maar wilt mensen niet in vaste dienst nemen. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Het werk is bijvoorbeeld van tijdelijke aard, uw personeelsbehoefte wisselt sterk, u wilt geen financieel risico lopen bij uitval wegens ziekte of u besteedt uw personeelsadministratie liever uit. In al deze gevallen is detacheren de oplossing.

Met de juiste aandacht en begeleiding is een detachering voor menig Westrom-medewerker haalbaar. Samen met u bepalen we het functieprofiel. Wij zoeken daarbij de geschikte kandidaat. 55% van onze medewerkers werkt al op een externe locatie.

Voordelen van individueel detacheren:

  • U krijgt maatwerk op basis van een overeenkomst.
  • Westrom verzorgt de trajectbegeleiding en jobcoaching.
  • Het werk wordt uitgevoerd onder uw eigen leiding.
  • U bespaart kosten doordat u zich kunt focussen op uw core business.
  • U voldoet aan onze gezamenlijke maatschappelijke opgave van de Participatiewet.
  • Ook gedetacheerden tellen mee voor het quotum van de banenafspraak

Groepsdetacheringen

Heeft u een omvangrijke opdracht waarbij meerdere mensen nodig zijn? Dan is een groepsdetachering via Westrom óók een mogelijkheid.

Nathalie Timmermans
T 06-10013537