Skip to main content

Detacheren

U heeft werk, maar wilt mensen niet in vaste dienst nemen. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Het werk is bijvoorbeeld van tijdelijke aard, uw personeelsbehoefte wisselt sterk, u wilt geen financieel risico lopen bij uitval wegens ziekte of u besteedt uw personeelsadministratie liever uit. In al deze gevallen is detacheren de oplossing.

Het doel van de Participatiewet is meer banen voor meer mensen creëren, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zo helpen de overheid en het bedrijfsleven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. Maar niet alle werkgevers durven dat risico aan. Of ze zijn niet in staat om structureel werk te bieden. Detachering kan dan helpen. De werknemer is dan in dienst van Westrom, maar wordt gedetacheerd naar een werkgever. Daardoor heeft de werknemer werk- en inkomenszekerheid en loopt de werkgever minder risico’s, waaronder het risico op loondoorbetaling bij ziekte.

Met de juiste aandacht en begeleiding is een detachering voor menig Westrom-medewerker haalbaar. Samen met u bepalen we het functieprofiel. Wij zoeken daarbij de geschikte kandidaat. 55% van onze medewerkers werkt al op een externe locatie.

Voordelen van individueel detacheren:

  • U krijgt maatwerk op basis van een overeenkomst.
  • Westrom verzorgt de trajectbegeleiding en jobcoaching.
  • Het werk wordt uitgevoerd onder uw eigen leiding.
  • U bespaart kosten doordat u zich kunt focussen op uw core business.
  • U voldoet aan onze gezamenlijke maatschappelijke opgave van de Participatiewet.
  • Ook gedetacheerden tellen mee voor het quotum van de banenafspraak

Groepsdetacheringen

Heeft u een omvangrijke opdracht waarbij meerdere mensen nodig zijn? Dan is een groepsdetachering via Westrom óók een mogelijkheid.

Meer weten?
Bel of mail ons:
0475-389898