Skip to main content

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden en te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Dit is een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen en waar mensen de ruimte en mogelijkheden hebben om het beste uit zichzelf te halen. Westrom helpt met het zoeken naar passend werk. Dat doen we in opdracht van vijf gemeenten in Midden-Limburg.

Wet banenafspraak en quotumregeling

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak aanpassingen op hun werkplek of extra begeleiding nodig. Daarom is er op grond van de Participatiewet een ruim ondersteuningspakket beschikbaar voor werkgevers. Dit ondersteuningspakket moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Om de kansen op regulier werk voor mensen die ondersteuning nodig hebben te vergroten, heeft het kabinet met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners) afgesproken om vóór 1 januari 2026 125.000 extra banen te realiseren voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen in de overheidssector. Dit heet de banenafspraak. De banenafspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De quotumregeling houdt in dat per werkgever wordt gekeken of hij voldoende banen heeft gerealiseerd om aan zijn verplichting te voldoen. 
Klik op deze link voor meer informatie over de Banenafspraak.

Doelgroep banenafspraak in doelgroepregister 

De mensen voor wie de banen zijn bestemd, komen in het doelgroepregister. Een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Bent u werkgever?

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen waardevolle medewerkers zijn voor uw bedrijf. Wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, geeft u invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en voldoet u mogelijk aan social return verplichtingen die een voorwaarde kunnen zijn bij aanbestedingen. Westrom kan werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, professionele begeleiding door een jobcoach of loonkostensubsidie. 

Voor gemeenten

De financiële stromen binnen de inclusieve arbeidsmarkt zijn een ingewikkeld geheel. Het Rijk stelt namelijk op verschillende manieren budget beschikbaar aan gemeenten. Daarmee kunnen zij hun inwoners ondersteunen met het vinden van werk en met het verdienen van een (minimum)inkomen. Om al die financiële stromen inzichtelijk te maken, is een infographic ontwikkeld. Die laat zien op welke manieren gemeenten (kunnen) investeren in de inclusieve arbeidsmarkt, welke instrumenten zij kunnen inzetten en wat de effecten hiervan zijn. Klik op deze link om de infographic te downloaden.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u specifieke vragen over de Participatiewet? Westrom is goed op de hoogte en is u graag van dienst.

medewerkers groenvoorziening

foto: gemeente Maasgouw

Meer weten?
Bel of mail ons:
0475-389898