Skip to main content

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Westrom helpt met het zoeken naar passend werk. Dat doen we in opdracht van vijf gemeenten in Midden-Limburg. 

Wet banenafspraak en quotumregeling

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak aanpassingen op hun werkplek of extra begeleiding nodig. Daardoor vinden zij lastig een baan en kwamen zij in het verleden vooral in sociale werkbedrijven terecht. 
Begin 2026 moeten er ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013 in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; 100.000 banen in de marktsector en  25.000 banen in de overheidssector. Dit heet de banenafspraak. Het kabinet heeft deze afspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners). De banenafspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De quotumregeling houdt in dat per werkgever wordt gekeken of hij voldoende banen heeft gerealiseerd om aan zijn verplichting te voldoen. 

Doelgroep banenafspraak in doelgroepregister 

De mensen voor wie de banen zijn bestemd, komen in het doelgroepregister. Een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Bent u werkgever?

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen waardevolle medewerkers zijn voor uw bedrijf. Wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, geeft u invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en voldoet u mogelijk aan social return verplichtingen die een voorwaarde kunnen zijn bij aanbestedingen. Westrom kan werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, professionele begeleiding door een jobcoach of loonkostensubsidie. 

Wilt u meer weten of heeft u specifieke vragen over de Participatiewet? Westrom is goed op de hoogte en is u graag van dienst.

Klik hier voor meer informatie over de Banenafspraak.
 

Thea Jegers
T 06-81612998
Nathalie Timmermans
T 06-10013537