Skip to main content

Privacyverklaring

Westrom verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Westrom houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij hieraan concreet invulling geven.

Welke gegevens verwerkt Westrom? 

Westrom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekening (IBAN) 
 • Locatiegegevens (IP-adres)
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan Westrom verstrekt.

Waarom verwerkt Westrom uw persoonsgegevens?

Westrom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzending van onze nieuwsbrief. Hiervoor vragen wij uw toestemming;
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten. Ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Westrom gebruikt uw gegevens niet voor andere doelen dan deze.

Hoe lang bewaart Westrom uw persoonsgegevens? 

Westrom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzameld hebben.

Delen met anderen 

Westrom verkoopt uw gegevens niet aan derden. Westrom verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van uw overeenkomst met Westrom of omdat dat moet op grond van de wet. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en vertrouwelijk worden behandeld. Westrom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen tenzij dit in strijd is met de wet. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u op ieder moment sturen aan privacy@westrom.nl Westrom reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging 

Westrom maakt serieus werk van de bescherming van uw gegevens. Daarom hebben we adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met Westrom via privacy@westrom.nl Bovendien heeft u het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV te Den Haag 

Website

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. We gebruiken uitsluitend functionele en analytische cookies die anoniem zijn.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de behandeling van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen door een mailbericht te sturen naar privacy@westrom.nl.
Via dit mailadres kunt u tevens een exemplaar van ons privacybeleid opvragen.


Download de privacyverklaring als pdf.