Privacyverklaring

Westrom vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Verwerken van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u zelf besluit om aan Westrom persoonlijke informatie te verstrekken die nodig is om u bijvoorbeeld onze nieuwsbrief of andere informatie te doen toekomen, behandelt Westrom de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk. Westrom houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de directie van Westrom.
Indien u geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief of andere informatie, dan kunt u dit kenbaar maken per mail via westrom@westrom.nl. Westrom verzoekt u om hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wilt ontvangen.

Aanpassen en verwijderen van persoonsgegevens

Westrom bewaakt de kwaliteit en de integriteit van uw persoonlijke informatie. U kunt Westrom verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Westrom heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn

Westrom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking. 

Gebruik van cookies

De website van Westrom maakt geen gebruik van cookies.

Links naar andere sites

Op de website van Westrom zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Westrom draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat.

Vragen of klachten

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze sturen naar privacy@westrom.nl

mei 2018