Skip to main content

Over ons

Elk mens heeft waarde en verdient passend werk. Vanuit die overtuiging biedt Westrom ondersteuning aan mensen die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Westrom voert de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet uit voor de vijf Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Wij laten mensen participeren en integreren en brengen zoveel mogelijk mensen naar (regulier) werk of andere vormen van participatie in de samenleving. Bij detacheringen verzorgt Westrom de begeleiding.  

Specifieke diensten

Om mensen ‘arbeidsfit’ te maken of te houden hebben wij specifieke diensten in huis en beschikken we over een gespecialiseerde infrastructuur. Op de werkvloer zien we wat mensen al in hun mars hebben en nog verder kunnen ontwikkelen. In een leerwerkomgeving gaan we direct met de mensen aan de slag en bieden we structuur en arbeidsritme. Zo krijgen we hun competenties in beeld en kunnen we gericht werken aan ontwikkeling. 

Beschut werk

Voor de medewerkers die aangewezen zijn op beschut werk, zorgen wij intern dan wel extern voor werk. In huis verrichten wij onder andere diverse montage-, assemblage- en verpakkingswerkzaamheden. Westrom stelt het gebouw en de medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door ons willen laten uitvoeren. 

Maatschappelijke functie

Westrom is een grote werkgever. Gemiddeld werken er zo’n 1.200 medewerkers bij of via Westrom. Daarmee vervult onze organisatie een belangrijke maatschappelijke functie in de regio. 
Wij zijn een erkend leerwerkbedrijf en meervoudig gecertificeerd. 
 

foto: We Are Roermond

We Are Roermond