Skip to main content

Social return on Investment

Social Return on Investment, kortweg SROI, is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen bedrijven in te zetten, om zo bij het uitvoeren van een opdracht ook maatschappelijke winst te realiseren.

Voor uitvoerders van overheidsopdrachten

Wanneer uw bedrijf opdrachten wil uitvoeren voor een overheidsinstantie, is vaak een SROI-eis van toepassing. Wij helpen u graag bij het voldoen aan de SROI-eisen en denken actief met u mee!

Voor overheidsinstanties die aanbestedingsplichtig zijn

Bij Social Return verbindt u sociale voorwaarden aan een opdracht die u uitbesteedt: u verplicht uw leverancier om voor (tijdelijk) werk te zorgen voor mensen die moeilijk op eigen kracht aan een baan komen. U vraagt uw leveranciers daarmee óók een bijdrage te leveren aan het economisch en sociaal klimaat van de regio.

Als u zelf aan de slag wilt met Social Return, dan helpen we u daar graag bij. Onze adviseurs zijn gewend om projectleiders, ondernemers en andere opdrachtgevers te ondersteunen en om mee te denken bij het toepassen van Social Return. Op deze wijze bereikt u als opdrachtgever het meeste sociaal rendement uit de opdracht en worden uw leveranciers het minst belast.

Meer weten?
Bel of mail ons:
0475-389898