Social Return On Investment

Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

Voor overheidsinstanties die aanbestedingsplichtig zijn:

Bij Social Return verbindt u sociale voorwaarden aan een opdracht die u uitbesteedt: u verplicht uw leverancier om voor (tijdelijk) werk te zorgen voor mensen die moeilijk op eigen kracht aan een baan komen. U vraagt uw leveranciers daarmee óók een bijdrage te leveren aan het economisch en sociaal klimaat van de regio.

Als u zelf aan de slag wilt met Social Return, dan helpen we u daar graag bij. Onze adviseurs ondersteunen projectleiders, ondernemers en andere opdrachtgevers en denken mee bij het toepassen van Social Return. Op deze wijze bereikt u als opdrachtgever het meeste sociaal rendement uit de opdracht en worden uw leveranciers het minst belast.

Voor uitvoerders van overheidsopdrachten:

Wanneer uw bedrijf opdrachten wil uitvoeren voor een overheidsinstantie is vaak een SROI-eis van toepassing. SROI staat voor Social Return on Investment en is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen bedrijven in te zetten, om zo bij het uitvoeren van een opdracht ook maatschappelijke winst te realiseren. Wij helpen u graag bij het voldoen aan de SROI-eisen en denken actief met u mee!

Nathalie Timmermans
Nathalie Timmermans
T 06-10013537
Thea Jegers
Thea Jegers
T 06-81612998

praktijkvoorbeelden