Skip to main content

Missie, visie en kernwaarden

Onze missie: Wij helpen mensen middels werk zich verder te ontplooien.

Wij zijn een Participatiebedrijf met passie en durf. Dit geven we vorm door zaken echt anders te organiseren; vanuit het perspectief van de medewerker die door middel van passend werk geholpen wordt zich verder te ontplooien. We beschikken over een flexibele werkorganisatie, zodat we kunnen meebewegen met de omvang van de opdracht. Wij begeleiden mensen bij en naar werk bij werkgevers. Als een externe plaatsing of detachering (nog) geen optie is, hebben wij werk.

Onze visie: Elk mens heeft waarde en verdient passend werk.

Wij denken ‘out of the box’, kijken met een open blik naar de toekomst en zijn alert op kansen en mogelijkheden. Iedereen in de organisatie krijgt de ruimte om dit te doen. Samen met de deelnemende gemeenten zoeken we naar (nieuwe) manieren om het werk voor de doelgroep te organiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Gevraagd en ongevraagd verstrekken wij alle (financiële) inlichtingen die onze aandeelhouders helpen om de juiste keuzes en afwegingen te maken. Door onze manier van werken zijn medewerkers trots op het bedrijf, op elkaar en werken ze graag bij of via ons.

Kernwaarden: 

  • Transparant
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend
  • Mensgericht