Skip to main content

Loonwaardebepaling

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen, kunnen hiervoor loonkostensubsidie krijgen van de gemeente. Loonkostensubsidie is bedoeld voor mensen die in hun werk niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. De werknemer ontvangt een gewoon salaris en de werkgever wordt gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. Met een loonwaardebepaling kan de hoogte van de loonkostensubsidie worden vastgesteld. De werkgever krijgt hiermee inzicht in de (resterende) loonkosten.

Uniforme Loonwaardebepaling

Loonwaarde is de economische waarde van de arbeidsprestatie die iemand verricht of kan verrichten, in geld uitgedrukt. Een arbeidsprestatie bestaat uit doelgerichte handelingen die resulteren in (bijdragen aan) producten of diensten die een economische waarde hebben voor de werkgever. Een loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek, waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking wordt gemeten en vastgesteld. 
Westrom voert in opdracht van de deelnemende gemeenten de Uniforme Loonwaardebepaling Matchcare uit voor de doelgroep van de Participatiewet. Matchcare is een applicatie die voldoet aan de wettelijke richtlijn uniforme loonwaardemethodiek die per 1 juli 2021 landelijk van toepassing is. De methodiek vergelijkt de uitgevoerde werkactiviteiten door een werknemer met die van een reguliere werknemer op basis van het wettelijk minimumloon. 

Westrom heeft negen gecertificeerde loonwaardedeskundigen in huis om een loonwaardebepaling uit te voeren.

Meer weten?
Bel of mail ons:
0475-389898