Skip to main content

Medezeggenschap

De ondernemingsraad van Westrom bestaat voor de huidige zittingsperiode uit 13 werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Secretarieel wordt de ondernemingsraad van Westrom ondersteund door een toegevoegd ambtelijk secretaris. Het voornaamste doel van de ondernemingsraad is het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van de medewerkers.
Antoon Theijs voorzitter
Maarten Vergoossen secretaris
Baer Reijnen    †     vicevoorzitter
Rob Pustjens
Maurice Berghs
Jos Kocken
Bert Mager
Arjen Marell
Erik Omloo
Eduard Pompa
Gerard de Roeper
Fred van Velthoven
Marleen Stals toegevoegd ambtelijk secretaris

Download het Jaarverslag 2020 van de Ondernemingsraad.

OR Westrom