Skip to main content

Medezeggenschap

De ondernemingsraad van Westrom bestaat uit een Kern OR van negen werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Secretarieel wordt de ondernemingsraad van Westrom ondersteund door een toegevoegd ambtelijk secretaris. Het voornaamste doel van de OR is het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van de medewerkers.

Namen OR-leden    

Functie

Antoon Theijs voorzitter
Maurice Berghs roulerend DB-lid
Marco Geurts
Resie Hinzen
Simone van Hout-Hendriks
Jos Kocken
Bert Mager
Rob Pustjens
Marjo Spreeuwenberg toegevoegd ambtelijk secretaris