Medezeggenschap

De ondernemingsraad van Westrom bestaat voor de huidige zittingsperiode uit 14 werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Secretarieel wordt de ondernemingsraad van Westrom ondersteund door een toegevoegd secretaris. Het voornaamste doel van de ondernemingsraad is het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van de medewerkers.
Christine Heijen voorzitter
Antoon Theijs vice-voorzitter
Maarten Vergoossen 1e secretaris
Baer Reijnen     2e secretaris
Maurice Berghs
Jos Kocken
Henk Jeurissen
Bert Mager
Erik Omloo
Eduard Pompa
Rob Pustjens
Gerard de Roeper
Pascal Sampers
Fred van Velthoven
Veronique Vanlier-Joosten toegevoegd secretaris

Download het Jaarverslag 2018 van de Ondernemingsraad.

OR Westrom