Medezeggenschap

De ondernemingsraad van Westrom bestaat voor de huidige zittingsperiode uit 17 werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Secretarieel wordt de ondernemingsraad van Westrom ondersteund door een toegevoegd secretaris. Het voornaamste doel van de ondernemingsraad is het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van medewerkers.
Christine Heijen voorzitter
Antoon Theijs vice-voorzitter
Maarten Vergoossen secretaris
Henk Jeurissen 2e secretaris
Maurice Berghs
Gilbert Brassé
Jos Kocken
Bert Mager
Arjen Marell
Erik Omloo
Eduard Pompa
Rob Pustjens
Baer Reijnen
Gerard de Roeper
Pascal Sampers
Fred van Velthoven
Jeanny van de Winkel
Veronique Vanlier-Joosten toegevoegd secretaris

Download het Jaarverslag 2017 van de Ondernemingsraad.

OR Westrom