Skip to main content

Medezeggenschap

De ondernemingsraad van Westrom bestaat voor de huidige zittingsperiode uit een Kern OR van zeven werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Secretarieel wordt de ondernemingsraad van Westrom ondersteund door een toegevoegd ambtelijk secretaris. Het voornaamste doel van de ondernemingsraad is het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van de medewerkers.
Antoon Theijs voorzitter
Arjen Marell roulerend DB-lid
Jos Kocken
Marco Geurts
Maurice Berghs
Vacature
Vacature toegevoegd ambtelijk secretaris

Download het Jaarverslag 2021 van de Ondernemingsraad.

Bekijk het filmpje over onze Kern OR.