Organisatiestructuur

In juridische zin is Westrom een gemeenschappelijke regeling; een samenwerkingsverband van vijf gemeenten in Midden-Limburg. Voor deze gemeenten zijn wij partner voor de uitvoering van de Participatiewet.

Aan het hoofd van deze intergemeentelijke samenwerking staan een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden van het college van burgemeester en wethouders van elke deelnemende gemeente. Daarnaast zijn drie externe adviseurs aan het algemeen bestuur toegevoegd. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf afgevaardigden van het algemeen bestuur en drie externe leden, die op basis van hun deskundigheid door Westrom zijn gevraagd om zitting te nemen in het bestuur.

De uitvoeringsorganisatie Westrom kent een platte structuur. Aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie staat een algemeen directeur. Hieronder ressorteren twee divisies: Bedrijven en Arbeidsontwikkeling.
Aan het overleg van het centraal managementteam nemen deel: de algemeen directeur, de divisiemanager Bedrijven, de divisiemanager Arbeidsontwikkeling, de manager van de stafdienst Sociale Zaken en de directiesecretaris. Vanwege de fusiebesprekingen wordt de vacature manager Financiën & Informatievoorziening niet ingevuld.