Skip to main content

Organisatiestructuur

In juridische zin is Westrom een gemeenschappelijke regeling; een samenwerkingsverband van vijf gemeenten in Midden-Limburg. Dit zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. 

Aan het hoofd van deze intergemeentelijke samenwerking staan een algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden van het college van burgemeester en wethouders van elke deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf afgevaardigden van het algemeen bestuur en drie externe leden, die op basis van hun deskundigheid door Westrom zijn gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. De drie leden van het dagelijks bestuur zijn tevens adviseur in het algemeen bestuur.

De uitvoeringsorganisatie Westrom heeft een platte structuur. Aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie staat een algemeen directeur. Hieronder vallen twee divisies: Bedrijven en Arbeidsontwikkeling. De ondersteunende activiteiten vinden plaats vanuit de stafdienst Sociale Zaken.

Aan het overleg van het centraal managementteam nemen deel: de algemeen directeur, de divisiemanager Bedrijven, divisiemanager Arbeidsontwikkeling en de manager van de stafdienst Sociale Zaken.