Werken bij ons

Westrom is een bijzonder bedrijf om bij te werken. We helpen mensen die daar om welke reden dan ook ondersteuning bij nodig hebben, aan passend werk.

Daarbij halen we het beste in jou naar boven! Dat doen we door goed te kijken naar jouw kwaliteiten en vaardigheden. Je start op de instroomafdeling. Daar bekijken we wat er nodig is om je tot (zo regulier mogelijke) arbeid te brengen. In de doorstroomfase ga je gericht aan de slag om je verder te ontwikkelen. In deze fase wordt je geplaatst bij een regulier bedrijf of je gaat – al dan niet tijdelijk – aan de slag bij één van de eigen bedrijven van Westrom.

In totaal werken bij Westrom ruim 1500 medewerkers. Hiermee is Westrom één van de grotere werkgevers van Midden-Limburg.
 

Op zoek naar beschut werk?

Op www.rijksoverheid.nl vind je de stappen die je moet zetten om in aanmerking te komen voor beschut werk. 
 

partner  in participatie