Skip to main content

ANBI gegevens

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Algemene gegevens         

RSIN 001702592
KvK 14114157
Website www.westrom.nl
E-mailadres westrom@westrom.nl
Bezoekadres De Hanze 1 6041 PA Roermond

Doelstelling

Elk mens heeft waarde en verdient passend werk. Vanuit die overtuiging biedt Westrom ondersteuning aan mensen die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Westrom voert de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet uit voor de vijf Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Wij laten mensen participeren en integreren en brengen zoveel mogelijk mensen naar (regulier) werk of andere vormen van participatie in de samenleving. Bij detacheringen verzorgt Westrom de begeleiding.  
Circa 1.200 gemotiveerde medewerkers hebben passend werk bij of via Westrom. Daarmee vervult onze organisatie een belangrijke maatschappelijke functie en zijn wij één van de grotere werkgevers in de regio. 

Hoofdlijnen beleid

Onze missie: Wij helpen mensen middels werk zich verder te ontplooien.

Wij zijn een participatiebedrijf met passie en durf. Dit geven we vorm door zaken écht anders te organiseren; vanuit het perspectief van de medewerker die door middel van passend werk geholpen wordt zich verder te ontplooien. We beschikken over een flexibele werkorganisatie, zodat we kunnen meebewegen met de omvang van de opdracht. Wij begeleiden mensen bij en naar werk bij werkgevers. Als een externe plaatsing of detachering (nog) geen optie is, hebben wij werk.

Onze visie: Elk mens heeft waarde en verdient passend werk.

Wij denken buiten de normale kaders; kijken met een open blik naar de toekomst en zijn alert op kansen en mogelijkheden. Iedereen in de organisatie krijgt de ruimte om dit te doen. Samen met de deelnemende gemeenten zoeken we naar (nieuwe) manieren om het werk voor de doelgroep te organiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Gevraagd en ongevraagd verstrekken wij alle (financiële) inlichtingen die onze aandeelhouders helpen om de juiste keuzes en afwegingen te maken. Door onze manier van werken zijn medewerkers trots op het bedrijf, op elkaar en werken ze graag bij of via ons.

Onze Kernwaarden: 

  • Transparant
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend
  • Mensgericht

Algemeen bestuur

Marianne Smitsmans - Burhenne gemeente Roermond, voorzitter
Geert Frische gemeente Echt-Susteren, vicevoorzitter
Inge Minkenberg gemeente Echt-Susteren, lid
Huub van Helden gemeente Leudal, lid
Heleen Wijers-van der Linden gemeente Leudal, lid
Sjors Blomen gemeente Maasgouw, lid
vacature gemeente Maasgouw, lid
Jan Smits gemeente Roerdalen, lid
Loes Vestjens namens gemeente Roerdalen, lid
Frans Schreurs gemeente Roermond, lid
Marja Weijers adviseur
Frans Crijns adviseur
Theo Schelfhout adviseur

Beloningsbeleid

De medewerkers met een SW-indicatie worden beloond conform de Cao-Wsw. Voor de medewerkers die werkzaam zijn in het kader van de Participatiewet geldt de Cao Aan de Slag. Voor het reguliere personeel geldt de Cao SGO. De leden van het algemeen bestuur ontvangen geen vergoeding. 

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het Sociaal Jaarverslag.
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de Jaarrekening.