Skip to main content

Praktijkvoorbeeld BKC Staalbouw

BKC Staalbouw in Echt was op zoek naar een medewerker voor diverse ondersteunende taken op de werkvloer. Het betrof een nieuw te creëren functie ten behoeve van een medewerker uit het doelgroepenregister.

Geboden oplossing

Westrom heeft een selectie gemaakt van kandidaten uit de trajecten van de gemeente. Hier is een geschikte kandidaat uit naar voren gekomen en vervolgens is hij gestart op een proefplaatsing. In overleg met de gemeente is een loonwaardemeting uitgevoerd. Na de succesvolle proefplaatsing is de kandidaat in dienst gekomen bij BKC Staalbouw met loonkostensubsidie ter compensatie voor de verminderde arbeidsproductiviteit.   
 

“Wij hebben een medewerker in dienst die diverse taken uitvoert die voorheen vaak bleven liggen. Nu worden ze uitgevoerd, hij heeft er plezier in en de mensen op de werkvloer kunnen zich op hun eigen werk richten. Dat is een goede wisselwerking.”
Ronald Kurvers, directeur BKC Staalbouw