Skip to main content

Meedoen in een snel veranderende wereld

Woensdagmiddag, kwart over één. Denny zit als eerste in de vergaderruimte waar hij de komende maanden een cursus digitale vaardigheden volgt. Zeven collega’s volgen kort daarna, ze kiezen een plek achter de klaarstaande computers. Deze ruimte bij Westrom is tot aan de zomervakantie iedere woensdagmiddag het klaslokaal van docent Janneke en haar acht leerlingen. Samen gaan ze aan de slag met digitale vaardigheden; de eerste cursus die Gilde Educatie bij Westrom geeft om laaggeletterdheid van medewerkers te verbeteren. Want in onze snel veranderende wereld moet je digitaal vaardig zijn om mee te kunnen doen. De groep heeft er zin in. “Ik wil alles leren, vanaf de basis”, zegt Denny. Marlies knikt bevestigend: “Ik ook, gewoon vanaf het begin.” Anderen hebben al wat ervaring met computeren, maar hoe zit dat nu met downloaden en wat is wel en niet veilig? En hoe moet je internetbankieren of een app op je telefoon zetten? Het komt allemaal aan bod, dus aan de slag!

Verminderen laaggeletterdheid

Twee jaar geleden maakte Westrom, met hulp van de bibliotheek Bibliorura, een voorzichtige start met het verbeteren van basisvaardigheden. Deze pilot resulteerde in een plan om structureler aandacht te geven aan de aanpak van laaggeletterdheid. Via ‘Tel mee met Taal’ is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Westrom vroeg via deze subsidie co-financiering aan en kreeg deze ook toegekend. Nu zijn onze plannen eindelijk omgezet in concrete activiteiten: we zijn begonnen. En dát sluit aan bij onze missie om mensen te helpen bij hun ontwikkeling. Na de zomervakantie start de tweede groep van acht deelnemers met digitale vaardigheden en aan het eind van het jaar breiden we het pakket van te trainen basisvaardigheden uit met Nederlandse taal. 

Workshops voor leidinggevenden

Investeren in basisvaardigheden zoals taal en digitale vaardigheden loont. Op de werkvloer gebruiken werknemers ze om veilig te kunnen werken en om zich een leven lang te ontwikkelen. Een geletterde werknemer is zelfredzamer en gelukkiger. Daarom past onze aanpak van laaggeletterdheid ook binnen alles wat we doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Leidinggevenden van Westrom krijgen een rol in het herkennen van laaggeletterdheid en het motiveren tot taalscholing. Ze leerden daarover meer via de e-learning van Stichting Lezen en Schrijven en de verdiepende workshop. Die ging over het herkennen van signalen en op welke manier je het beste het gesprek kunt aangaan. “Als iemand zegt dat zijn telefoon niet geschikt is om mee te doen aan een groepsapp, kan dit een aanwijzing zijn dat hij niet kan lezen. Ik ga dan zeker in gesprek om te vertellen wat de mogelijkheden zijn om daar iets aan te doen”, zegt een workshopdeelnemer. “Want als je niet kunt lezen of schrijven of niet handig bent met de computer of de mobiele telefoon, dan is meedoen in onze maatschappij steeds moeilijker.”

Regionaal Taalakkoord

Westrom vindt het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. Als je de taal goed beheerst en digitaal vaardig bent, heb je meer kansen op de arbeidsmarkt. Daarom ondertekenden wij drie jaar geleden het landelijke Taalakkoord Werkgevers. Op 19 mei is de Kickoff van het Regionaal Taalakkoord Midden-Limburg, in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Deze Kickoff is het startpunt om met een breder netwerk van partners aan de slag te gaan met het bereiken en motiveren van mensen die moeite hebben met hun basisvaardigheden. Algemeen directeur Henriëtte Maas zet die middag namens Westrom haar handtekening onder dit initiatief.

Digitale vaardigheden