Skip to main content
07-11-2022

Respect, daar draait het om

Het is De Week van Respect. Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation in de tweede week van november een nationale bewustwordingscampagne over respect. Met als doel: een bijdrage leveren aan sociale veiligheid. In de klas, op school en in de buurt. Daarbij staan persoonlijke verhalen centraal, want door het delen van ervaringen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand. Die verbinding is een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect.

Bij Westrom hebben we jaren geleden ook zo’n campagne georganiseerd en inmiddels is respectvol met elkaar omgaan vanzelfsprekend. We accepteren elkaar zoals we zijn, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur. We hebben respect voor elkaar en voor elkaars eigendommen. En dat draagt ertoe bij dat mensen zich prettig en veilig voelen op het werk.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen plezierig met elkaar samenwerkt. Je brengt immers heel veel uren door op je werk, dus dan is het fijn als er een goede sfeer heerst. Daar hoort ook bij dat je elkaar aanspreekt op wat je niet leuk vindt.
En gaat het toch eens mis? Loopt een situatie uit de hand en lost een gesprek niets op? Dan kan je binnen Westrom altijd bij iemand terecht.

De Respect Foundation richt zich vooral op jongeren; de generatie van de toekomst. Maar het onderwerp is overal en altijd belangrijk en leeftijd doet er niet toe. Daarom is mijn advies voor de volgende Week van Respect: voeg ‘de werkvloer’ toe als aandachtsgebied, want ook daar is winst te behalen.