Skip to main content
21-06-2022

Duurzame inzetbaarheid: zoveel meer dan minder werken

Wat is duurzame inzetbaarheid? Ik merk dat dit een lastig onderwerp is. Het lijkt wel of iedereen die ik erover spreek een ander beeld heeft bij duurzame inzetbaarheid. Er wordt heel uiteenlopend over gedacht; zoveel mensen, zoveel meningen. De eerste reactie is vaak dat duurzame inzetbaarheid gaat over minder werken, terwijl ik van mening ben dat het zo veel meer is dan dat. Ik wil het containerbegrip graag ontrafelen en daarmee laten zien wat duurzame inzetbaarheid óók is. Waarom doe ik dat? Omdat ik heel vaak de vraag krijg: “Wat doen wij eigenlijk aan duurzame inzetbaarheid? Moeten we daarop niet eens beleid formuleren?” Als je weet wat we bij Westrom allemaal doen, dan begrijp je dat die vraag mij blijft verbazen. Duurzame inzetbaarheid is geen beleidsstuk dat ik ieder half jaar actualiseer, maar iets waarmee we altijd bezig zijn. Niet op papier, maar in ons dagelijkse handelen. 

De kern van ons bedrijf is dat we werk zodanig passend maken dat het aansluit bij de mogelijkheden van de mensen die bij ons werken. Zo hou je ze langer fit. Dat is hét uitgangspunt van duurzame inzetbaarheid. Om langer fit en gezond te blijven – lichamelijk en mentaal – ontwikkelden we trainingen en gezondheidsprogramma’s die een breed scala aan leefgebieden bestrijken. Ik noem healthyLIFE als voorbeeld. Dat bieden we aan in aangepaste vorm, zodat het voor onze medewerkers makkelijk is om mee te doen en vol te houden. Groepsbijeenkomsten zijn in ons eigen gebouw, met een lesboek dat we zelf herschreven in Klare Taal. Voor het sportgedeelte maakten we afspraken met de fysiotherapeut aan de overkant van de straat. Dus geen reistijd voor de deelnemers en meedoen kan onder werktijd. Nog een voorbeeld, de cursus Lift je Leven. Dat is een actieprogramma om geldzaken, je gezondheid en het milieu anders aan te pakken. Ook dat organiseren we bij Westrom, op maat gemaakt voor onze medewerkers. Ik ga nog even door met mijn opsomming: onze aanpak van laaggeletterdheid, met cursussen digitale vaardigheden en Nederlandse taal, maakt onderdeel uit van duurzame inzetbaarheid. Want om mee te kunnen blijven doen in onze snel veranderende wereld is het van groot belang dat je kunt lezen en weet hoe je een computer, tablet of smartphone gebruikt.
Via onze samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg kan je gratis meedoen aan tal van cursussen. Rouwverwerking, Omgaan met stress, Mindfulness. En wil je een gesprek met een maatschappelijk werker? Dat hebben we heel laagdrempelig gemaakt; je kunt op een vaste dag in de week binnenlopen, gewoon bij Westrom. Je kunt daar ook terecht voor hulp bij financiële uitdagingen, want samen kijken naar mogelijkheden om je schulden aan te pakken, dat vinden we belangrijk. En heb je uitgaven voor een nieuwe fiets, een telefoon, computer of sportabonnement? Wij zetten maximaal in op de fiscale uitruilmogelijkheden. 

We voorzien onze leidinggevenden en consulenten van allerlei bagage om de mensen die wij willen ontwikkelen goed te kunnen begeleiden. Op het gebied van omgaan met psychische kwetsbaarheden, het bespreekbaar maken – en daardoor voorkomen – van zelfmoord, hoe je laaggeletterdheid herkent en daarover het gesprek aangaat. Een goed gesprek is onmisbaar voor duurzame inzetbaarheid. Daarom werkten we graag mee aan de ontwikkeling van de toolbox ‘Aan de praat’ met daarin gesprekskaarten voor onze hele sector.

We hebben duidelijke afspraken over hoe we bij Westrom met elkaar omgaan. Met respect, zonder te veroordelen of te discrimineren. Door iedereen in z’n waarde te laten. In ons bedrijf vinden we het belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen. En gaat het toch eens mis? Loopt een situatie uit de hand en lost een gesprek niets op? Dan kan je terecht bij onze vertrouwenspersonen. 

Op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn we de laatste jaren met meer aandacht dan voorheen het gesprek aangegaan. Met ons reguliere personeel doen we dat via de zogenaamde FIT-gesprekken, met daarin vragen over talenten en ambities en of belasting en belastbaarheid nog in balans zijn. En ga je met pensioen? Dan is ons streven om tijdig een opvolger te benoemen waaraan je je taken kunt overdragen zodat je met een gerust hart een stapje terug kunt doen. Voor doelgroepmedewerkers werken we onder andere met matrixen waarin we vastleggen wat je fysiek wel of niet kunt, wat er aangepast moet worden in het werk en waarmee we rekening moeten houden. In de loop van het jaar komen daar ontwikkelgesprekken nieuwe stijl bij. 
Als gesubsidieerde organisatie hebben wij geen pot met geld om mensen eerder met pensioen te laten gaan. We volgen de drie cao’s die in ons bedrijf gelden. Staan daarin mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, dan attenderen we onze medewerkers daar natuurlijk op en kijken we samen of dit financieel interessant is. Tot die tijd doen we er alles aan om dat pensioen zo gezond mogelijk te bereiken. We verminderen prikkels waar dat maar gaat, hebben de beschikking over eigen arbeidsdeskundigen en een preventiemedewerker en de ondersteuning van een ergotherapeut. En zo zijn er duizenden voorbeelden hoe wij proberen mensen zo fit mogelijk de eindstreep te laten halen.

Ik hoop dat ik met mijn visie op duurzame inzetbaarheid bereik dat we ons bewust worden van alles wat we bij Westrom doen. En niet alleen bij Westrom, maar in onze hele sector. Van cursussen tot sporten en van veiligheid op de werkvloer tot ondersteuning bij persoonlijke zaken. Duurzame inzetbaarheid zit in ons Westrom-dna. Dat is er gewoon, daar kan je niet omheen. Wij bieden veel aan waardoor je je prettig voelt op je werk. Want als je rust in je hoofd hebt en lekker in je vel zit, dan kan je ook vooruit in je werk. Dat is voor mij duurzame inzetbaarheid.