Skip to main content
28-04-2022

Coalities klaar? Besturen maar!

De nieuw gekozen gemeenteraadsleden zijn geïnstalleerd. Vijf van die gemeenten vormen samen de Gemeenschappelijke Regeling Westrom. Dat zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Vijf gemeenteraden met naast voor ons vertrouwde namen en gezichten ook veel nieuwkomers. Stuk voor stuk mensen die de mouwen op willen stropen voor hun gemeente. Die goed volgen wat er speelt en graag willen meebeslissen over allerlei plannen in hun gemeente en wat die mogen kosten. Wetende dat er altijd meer goede voorstellen dan euro’s zijn, wens ik iedereen daarbij veel wijsheid.

In een aantal gemeenten zijn de besprekingen over coalities afgerond, in een aantal gemeenten nog in volle gang. Wie gaan samen het bestuur van de gemeenten vormen? Wie krijgt welke portefeuille? Wie wordt wethouder? Bij Westrom volgen we dat proces met alle aandacht. Omdat wij een gemeenschappelijke regeling zijn – een samenwerkingsverband van gemeenten – bepalen de gemeenteraadsverkiezingen iedere vier jaar de samenstelling van ons bestuur. Twee leden van het college van B&W van elke deelnemende gemeente vormen ons algemeen bestuur. Met vijf deelnemende gemeenten verwelkomen wij – in theorie – binnenkort tien nieuwe bestuursleden. Bestuurders met uiteenlopende politieke kleuren die in hun eigen gemeente de participatie-portefeuille hebben gekregen en samen het beste voor hebben met Westrom en de mensen die bij ons werken. Wij verheugen ons op de samenwerking! 

De Participatiewet en alle geldstromen die daarbij horen vormen een ingewikkeld geheel. Dat maakt het besturen van een participatiebedrijf een complexe taak. De ervaring leert dat voor een nieuw bestuurslid het leren kennen van Westrom de nodige inwerktijd vergt. Tijd die ik en mijn collega’s graag maken. Voor ons nieuwe bestuur, maar ook voor alle raadsleden. Wees welkom. We vertellen met liefde over wat er in ons bedrijf speelt, waar wij tegenaan lopen, welke zorgen er zijn en hoe belangrijk het is dat echt iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Beslissingen nemen over Westrom is makkelijker als je ons kent, dus kom kijken naar wat wij doen en luisteren naar de verhalen van onze medewerkers. De deur staat altijd open en de koffie staat klaar. Laat je me weten als je er gebruik van wilt maken?