Skip to main content

Westrom reikt eerste certificaten Praktijkleren uit

Westrom participeert in het Leerwerkloket Midden-Limburg en partners aan de uitvoering van het instrument Praktijkleren. Vandaag kregen de eerste deelnemers hun certificaat uitgereikt.

Voor sommige werkzoekenden en werknemers is het (nog) niet mogelijk om een mbo-diploma of mbo-certificaat te halen. De Praktijkverklaring biedt deze groep de mogelijkheid de in de praktijk opgedane kennis en ervaring inzichtelijk te maken. Doordat deze praktijkverklaring wordt erkend door zowel bedrijven, brancheorganisaties en mbo-instellingen biedt deze meerwaarde op de arbeidsmarkt. Voor de meeste deelnemers is de praktijkverklaring de eerste keer dat ze leertraject met een officieel document, een praktijkverklaring, afronden. Het geeft deze mensen een positieve leerervaring waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Tevens kan het een stimulans zijn voor het oppakken van een opleiding. Voor werkgevers maakt de praktijkverklaring duidelijk wat deze kandidaat in huis heeft.

Vandaag was het eindelijk zover en hebben de eerste deelnemers Luke Extel en Nandan Nagalingam het certificaat in ontvangst mogen nemen. Zij hebben de afgelopen periode binnen de afdeling Diagnose Westrom deelgenomen aan het instrument Praktijkleren. Wij feliciteren beide heren van harte met het behalen van de Praktijkverklaring!