Skip to main content

Secretaris-generaal SZW Marieke van Wallenburg op werkbezoek in Roermond

Als onderdeel van haar inwerkperiode kwam de secretaris-generaal van het ministerie van SZW, Marieke van Wallenburg, in Roermond kennis opdoen op het gebied van de nieuwe Wet Inburgering. De keuze viel op Roermond vanwege de invulling die de gemeente aan deze wet geeft.

Tijdens het bezoek op 5 maart was Marieke van Wallenburg aanwezig bij taalklassen van Gilde Educatie, voerde ze gesprekken met inburgeraars en bezocht ze Kringloopwarenhuis Het Goed. Op die locatie kunnen nieuwe inwoners met een inburgeringsplicht op een laagdrempelige manier werkervaring in Nederland opdoen voordat zij een volgende stap in hun (werk)ontwikkeling zetten. Het project 'Goed Ingeburgerd' is een samenwerking tussen gemeente Roermond, Het Goed en Westrom. 

Wethouder Felix van Ballegooij ziet het werkbezoek van de secretaris-generaal als een compliment voor de gemeente Roermond. “In Roermond helpen we nieuwkomers niet alleen met de taal, maar ook met het meedoen in de samenleving. We begeleiden hen naar werk of een opleiding en helpen hen om hun leven hier zo goed mogelijk op te bouwen. Door taallessen te combineren met werk of een studie, kunnen nieuwkomers in Roermond binnen drie jaar aan hun inburgeringsverplichtingen voldoen en kunnen ze doorstromen naar een vervolgopleiding of werk. We investeren als gemeente deze collegeperiode extra op de persoonlijke begeleiding van nieuwkomers. We werken samen met verschillende partners, zoals Gilde Opleidingen en Westrom, om een compleet programma aan te bieden dat alle aspecten van het leven van nieuwkomers aanpakt. We zijn er trots op dat de secretaris-generaal een kijkje is komen nemen in onze succesvolle keuken.”

Secretaris-generaal Marieke van Wallenburg op werkbezoek bij Het Goed in Roermond
Secretaris-generaal Marieke van Wallenburg op werkbezoek bij Het Goed in Roermond