Skip to main content

Training 'Psychische kwetsbaarheden en lastig gedrag' geeft nieuwe inzichten

Eind 2019 zijn we binnen Westrom gestart met trainingen ‘Psychische kwetsbaarheden en lastig gedrag’ voor alle leidinggevenden en consulenten. Dat doen we samen met de trainers, acteurs en ervaringsdeskundigen van Croan. Vandaag was de terugkomdag van de laatste groep.

De deelnemers geven aan dat ze nieuwe inzichten hebben gekregen en bestaande kennis hebben opgefrist: over de diversiteit van de mensen waarmee we werken, hoe je moet reageren op ongewenst gedrag, wat dat met jezelf doet, hoe je je eigen grenzen aangeeft of hoe je het beste een gesprek kunt opbouwen. Veel nieuwe kennis over het begeleiden van medewerkers is al succesvol toegepast in de praktijk. Door de training en het gebruik van de begeleidingskaarten spreken we nu dezelfde taal en dat komt iedereen ten goede. Westrom en Croan bedanken alle deelnemers voor hun inzet, enthousiasme en grote betrokkenheid.

begeleidingskaarten