Skip to main content

Training Begeleidingsvaardigheden: stappen zetten in je eigen ontwikkeling

Hoe ga je om met veranderingen en spanningen? Met dat onderwerp zijn de deelnemers aan de training 'Begeleidingsvaardigheden' op 18 november aan de slag geweest. Het was de laatste formele lesdag van een opleidingstraject van zeven bijeenkomsten. Daarna krijgt iedere deelnemer een eindgesprek met zijn of haar coach en de trainer. Uit de begeleidingsgesprekken bleek eerder al dat de deelnemers goed werken aan hun persoonlijke leerdoelen. Dus dat certificaat komt er vast en zeker voor de hele groep!

Westrom, WAA Groep en Croan werken inmiddels voor de derde keer samen om voorwerkers en werkbegeleiders van nieuwe vaardigheden te voorzien die ze op de werkvloer kunnen inzetten bij het begeleiden van medewerkers. Hoe motiveer je medewerkers? Hoe voer je een gesprek? Wat is de juiste aanpak bij bepaald gedrag? En hoe geef je feedback? Praktijkgerichte onderwerpen waarover de deelnemers de afgelopen maanden veel hebben geleerd; van de trainer en de acteurs én van elkaar. Iedereen heeft grote stappen gezet in zijn of haar eigen ontwikkeling. De groep komt in februari nog een keer bij elkaar. Er is dan ruimte om succesverhalen uit te wisselen, maar ook om situaties die lastig waren nog eens te bespreken of te oefenen met een acteur.