Skip to main content

Theatervoorstelling over (on)gewenst gedrag zorgt voor bewustwording

‘Kom op!’ is een interactieve theatervoorstelling over een serieus onderwerp: (on)gewenst gedrag. Westrom organiseerde op 24 mei 2023 drie voorstellingen. Op 11 en 13 juli volgen nog meer voorstellingen waaraan steeds 30 medewerkers meedoen. Twee acteurs spelen herkenbare scenes over ongewenst gedrag, zoals agressie, pesten, discrimineren of seksuele intimidatie. Bij Westrom staan we ongewenst gedrag niet toe. Wij willen dat onze medewerkers zich veilig voelen op het werk. Want een veilig werkklimaat is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen en met plezier te werken. 

Respectvol met elkaar omgaan

Bij Westrom gaan we respectvol met elkaar om. Helaas zijn er ook wel eens situaties die niet door de beugel kunnen. Het is belangrijk om ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken. Het zorgt voor een negatieve werksfeer, gezondheidsklachten en het remt de ontwikkeling van onze medewerkers. 
SBCM, het A&O-fonds sociale werkvoorziening, ontwikkelde samen met de sector en met opleidingsinstituut Croan de roadshow ‘Kom op!’ Een interactieve theatervoorstelling van 45 minuten. Twee acteur spelen situaties die herkenbaar zijn. Scenes die een goed beeld geven van wat ongewenst gedrag is en hoe het anders kan. Na een korte pauze volgt de nabespreking waarin het publiek kan aangeven wat ze hebben gezien en ervaren. Op de eerste voorstellingsdag stonden drie sessies op het programma. In juli volgen er nog zes. Omdat de show allerlei gevoelens kan oproepen bij medewerkers, sluiten de p&o-adviseurs, leidinggevenden, de VGWM-coördinator en vertrouwenspersonen van Westrom aan bij de voorstellingen en nabesprekingen om waar nodig vervolgafspraken te maken.

Koppeling met MTO

Westrom geeft veel aandacht aan sociale veiligheid. Het onderwerp stond al vaker op de agenda van de jaarlijkse Veiligheidsdag. Ook in de vorm van toneel in begrijpelijke taal. “Wij houden regelmatig medewerkerstevredenheidsonderzoeken”, zegt divisiemanager Evertjan Jansen. “Uit het laatste MTO kwam naar voren dat er een stijgende lijn zit in de score op sociale veiligheid, maar dat het nog altijd beter kan. Zo’n signaal pakken we op. Wij willen medewerkers ontwikkelen en dat kan alleen in een sociaal veilige omgeving. Acteur ‘Kareltje’ was een vaste gast op onze Veiligheidsdag. Vijf jaar geleden speelden acteurs van Radar Vertige een interactieve show over emotioneel en agressief gedrag en over feedback geven. Na de hectische coronajaren kwam de roadshow ‘Kom op!’ van SBCM op ons pad. Ook dit is weer interactief theater. Een leuke en laagdrempelige manier om het onderwerp op onze agenda te houden. Voor de meeste medewerkers is het vanzelfsprekend om goed met elkaar samen te werken. Maar niet iedereen kan daar altijd volledig naar handelen, omdat ze niet goed weten wat het effect is van dit gedrag. Of omdat ze vanuit een eerste emotie reageren. Wij willen hen met deze show een spiegel voorhouden. Vandaag is het thema ongewenst gedrag weer echt gaan leven, werknemers zijn erover met elkaar in gesprek. Deze voorstelling helpt om de bewustwording onder leidinggevenden en medewerkers te vergroten.”

Vervolgacties

De nagesprekken die onderdeel uitmaken van de roadshow leveren waardevolle informatie op over hoe Westrom omgaat met sociale veiligheid. Dit kan weer input zijn voor vervolgacties en aanpassing van beleid. Daarom sluiten de p&o-medewerkers, vertrouwenspersonen, de verzuimcoach, de VGWM-coördinator, diverse leidinggevenden en leden van het managementteam op 14 september aan bij een verdiepingssessie. De acteurs van Croan stappen op die dag in hun gebruikelijke rol van coach en gaan samen met de sleutelfiguren van Westrom aan de slag om boven tafel te krijgen waar de behoefte ligt rondom sociale veiligheid. Een dag waarop iedereen een bijdrage mag leveren aan een mindmap waarmee Westrom de sociale veiligheid binnen het bedrijf kan verbeteren.

een scene uit het toneelstuk, met een acteur en een leidinggevende van Westrom