Skip to main content

Terugblik op het derde kwartaal 2023

Na afloop van elk kwartaal brengt Westrom een kwartaalrapportage uit. Naast diverse kengetallen wordt er in het kwartaalverslag gerapporteerd over de strategische ontwikkelingen, het ziekteverzuim en de resultaten re-integratie van Westrom.

Terugblik op het derde kwartaal 2023