Skip to main content

Suïcidepreventie bij Westrom

Begin 2022 organiseerde Westrom een training Suïcidepreventie. Tijdens de training bleek dat denken over zelfmoord vaker speelt dan iedereen dacht. Medewerkers vinden het moeilijk om hierover te praten en weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen. Daarom stelde de cursusgroep voor om meer aandacht te geven aan zelfmoordpreventie binnen Westrom. Ze dachten samen na over communicatie over dit onderwerp en deden voorstellen voor beleid. Vanaf begin april rolt Westrom dit beleid uit en gaat er via diverse kanalen over communiceren.

Iedereen die over zelfmoord wil praten kan vanaf nu terecht bij één van de cursusdeelnemers. Ook diverse andere functionarissen zijn benoemd als personen tot wie men zich kan wenden bij zelfmoordgedachten; niet als hulpverlener of behandelaar, maar puur als luisterend oor, om te helpen bij het bespreekbaar maken. Dit zijn de leidinggevenden, de p&o-adviseurs, de consulenten, de vertrouwenspersonen, de verzuimcoach, de preventiemedewerker en de maatschappelijk werker. Zij kunnen voor hulp terecht bij de collega's die de training Suïcidepreventie volgden. En is er voldoende belangstelling, dan organiseert Westrom een tweede training.

Enkele ervaringen van de cursusdeelnemers:
“Een erg leerzame training die uiteindelijk toch aan de orde van de dag bleek te zijn. Ik hoop dat ik voor (veel) mensen die met deze gedachten lopen een baken kan zijn om te luisteren en ze te helpen een stap in de juiste richting te zetten.” Rob (groepschef magazijn)

“Ik vond het een leerzame training, we hebben goed kunnen oefenen met gesprekstechnieken.” Heddeke (consulent diagnose)

“Het was een zeer leerzame training. We zijn als persoon snel geneigd om in oplossingen te denken. In deze training leer je juist dat het tegenovergestelde heel waardevol kan zijn. Laat de momenten van stilte er zijn en heb vooral aandacht voor de ander. Je bent er voor de ander.” Inge (p&o adviseur)

Cursisten