Skip to main content

Cursus 'Opkomen voor jezelf' geeft meer zelfvertrouwen

Om medewerkers te helpen die worden belemmerd door hun beperking, werkt Westrom onder andere samen met MEE De Meent Groep. MEE houdt spreekuur bij Westrom op locatie en geeft ook cursussen. In de cursus 'Opkomen voor jezelf' leren medewerkers op een praktische manier sociale vaardigheden die ze in het dagelijks leven kunnen toepassen waardoor ze weerbaarder worden. Op 14 december sloten 12 deelnemers de cursus af met een certificaat.

Op 5 oktober was de eerste van 10 bijeenkomsten 'Opkomen voor jezelf'. De groep van 12 cursisten kreeg iedere donderdagmiddag twee uur les van Lizanne Vola, cliëntondersteuner bij MEE De Meent Groep. Op het programma stonden onderwerpen op het gebied van sociale vaardigheden, zoals een praatje maken, luisteren en vragen stellen, opkomen voor je mening, ‘nee’ zeggen, omgaan met waardering, omgaan met kritiek en omgaan met boosheid. Het was een leuke groep. Iedereen deed gemotiveerd mee in de lessen en maakte ook het huiswerk verrassend goed.  

"In de lessen is vaak gesproken over en geoefend met respectvol met elkaar omgaan", vertelt Lizanne. "Dat was in deze groep heel mooi te zien. Een deelnemer heeft een voorbeeld gegeven van iets wat gebeurd was op de werkvloer en dat hij heeft geleerd dit op een goede manier bespreekbaar te maken om samen tot een oplossing te komen. Hij werd op deze manier gehoord en gezien en heeft eigen regie ervaren in het oplossen van een probleem."

Op 14 december was de laatste bijeenkomst. Tijdens de evaluatie van de cursus gaven deelnemers aan dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ze durven eerder hun grenzen aan te geven en durven 'nee' te zeggen waar dat kan. Voor alle deelnemers was er aan het eind van de bijeenkomst een certificaat.

de deelnemers aan de cursus Opkomen voor jezelf laten trots hun certificaat zien