Skip to main content

Nieuwe loonwaardespecialisten

Het team van loonwaardespecialisten bij Westrom is uitgebreid met drie personen. Ook Marianne Passage, Petra Sarkol en Janou Slabbers mogen nu loonwaardemetingen uitvoeren met de gevalideerde methodiek Matchcare. Westrom beschikte al over zes gecertificeerde professionals. Zij hebben recent de hercertificeringsdag met goed resultaat afgesloten. We feliciteren hen allemaal van harte!

Westrom zet Matchcare in om de hoogte van loonkostensubsidie vast te stellen. Het instrument vergelijkt de werkactiviteiten van een potentiële werknemer met die van een reguliere werknemer op dezelfde functie. Dat levert een accuraat percentage op en het geeft direct een beeld van de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer. De werkgever wordt, op basis van het wettelijk minimumloon, gecompenseerd voor de verminderde arbeidsproductiviteit door een loonkostensubsidie.

In de afgelopen jaren hebben onze loonwaardespecialisten een groot aantal metingen verricht voor onze opdrachtgevers, de Midden-Limburgse gemeenten. Westrom heeft nu negen gecertificeerde professionals in huis om een loonwaardemeting uit te voeren.

Loonwaardespecialisten

Van links naar rechts: Marianne Passage, Petra Sarkol, Janou Slabbers