Skip to main content

Nieuwe Kern OR

Westrom heeft een nieuwe ondernemingsraad (Kern OR). Op donderdag 24 juni zijn zes OR-leden benoemd. Er is nog één vacature. De OR-leden gaan de komende zittingsperiode de belangen van alle Westrom-medewerkers behartigen. Daarnaast zien zij toe op het bedrijfsbelang.

Binnen Westrom moeten er continu beslissingen worden genomen; de Kern OR adviseert over of stemt in met deze besluiten (of juist niet). Daarom overleggen de OR en de directie één keer per zes weken over voorgenomen directiebesluiten.

Links boven: Antoon Theijs (voorzitter)

Links onder: Arjen Marell (roulerend DB-lid)

Staand, van links naar rechts: Jos Kocken, Marco Geurts, Maurice Berghs, Fred van Velthoven