Skip to main content

Nieuwe jobcoach

Ons team van jobcoaches is uitgebreid. We feliciteren Peter Hannen van harte met het behalen van zijn diploma. De jobcoachopleiding van Elan Training is een erkende en geregistreerde beroepsopleiding op hbo-niveau die opleidt tot allround jobcoachprofessional. En dat verdient een bloemetje!

Duurzame plaatsing

Jobcoaching is een effectieve werkwijze om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij het duurzaam plaatsen in een passende baan. Jobcoaches gaan uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van de kandidaat.

Bij het vinden en behouden van werk is er aandacht voor alle domeinen van het leven. Daarbij streeft de jobcoach naar het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de kandidaat. De regie ligt daarom zoveel mogelijk bij de kandidaat. De jobcoach ondersteunt daarbij actief en daar waar nodig. Naast de begeleiding van de kandidaat wordt de werkgever actief ondersteund. 

Peter Hannen