Skip to main content

Marja Weijers benoemd tot bestuurslid Westrom

Marja Weijers (66 jaar) is met ingang van 1 januari 2021 als onafhankelijk lid toegetreden tot het  dagelijks bestuur van Westrom. Mevrouw Weijers volgt de heer Joep Mooren op die de maximale zittingstermijn had bereikt.

Bestuur en directie zijn verheugd met de komst van mevrouw Weijers die met haar competenties, ruime ervaring als bestuurder in de zorg en specifieke ervaring op sociaal terrein over het juiste profiel beschikt. 

Mevrouw Weijers startte haar loopbaan als verpleegkundige en kwam al snel terecht in een leidinggevende functie en later in managementfuncties bij diverse zorginstellingen. Naast haar werk volgde ze de deeltijdopleiding Verplegingswetenschap aan de Universiteit van Maastricht. 
Vanaf 2009 was ze lid van de Raad van Bestuur van achtereenvolgens het Diaconessenziekenhuis Leiden en Alrijne Zorggroep. In 2015 werd ze voorzitter van de Raad van Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. In augustus 2020 is ze met pensioen gegaan. 
Sinds 1 oktober 2020 is mevrouw Weijers weer actief als interim bestuurder bij streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. 

Naast haar werk als bestuurder bekleedde mevrouw Weijers verschillende nevenfuncties op het terrein van de gezondheidszorg. Zo was zij onder meer lid van de commissie kwaliteit en veiligheid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en actief als arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 

Het bestuur wenst mevrouw Weijers veel succes in haar nieuwe functie en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

Marja Weijers