Skip to main content

Loonwaardedeskundigen gecertificeerd voor nieuwe uniforme methodiek

Vanaf 1 juli 2021 is er nog maar één methode om de loonwaarde te bepalen voor mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf dan werken alle aanbieders met dezelfde landelijke uniforme loonwaardemethode. Door uniforme rapportage hebben de opdrachtgever, werkgever en werknemer meer inzicht in hoe de deskundige tot zijn oordeel is gekomen. 

Belangrijk instrument

Loonkostensubsidie is een belangrijk instrument in het kader van de Participatiewet. Met loonkostensubsidie wordt een werkgever gecompenseerd in de loonkosten van iemand die per
uur een lagere arbeidsprestatie heeft. Om te weten hoeveel loonkostensubsidie een werkgever
krijgt, moet de loonwaarde van de werknemer worden bepaald. Dat gebeurde tot nu toe op
verschillende manieren. Doel van de uniforme loonwaardebepaling is het landelijk aanbieden van een voorgeschreven methodische werkwijze voor de uniforme bepaling van de loonwaarde van een werknemer in een feitelijk verrichte functie. De loonwaardedeskundigen van Westrom zijn op 25 mei omgeschoold én gecertificeerd om met deze uniforme methodiek te mogen werken. 

Gecertificeerde deskundigen

Vanaf 1 juli mogen alleen gecertificeerde loonwaardedeskundigen de loonwaardebepalingen uitvoeren. Westrom heeft negen van deze professionals in huis. Zij verrichten metingen voor onze opdrachtgevers, de vijf Midden-Limburgse gemeenten. Westrom gebruikt daarvoor Matchcare, een applicatie die inmiddels voldoet aan de gestelde voorwaarden en eisen van de landelijke uniforme methodiek.
De nieuwe loonwaardebepaling verloopt volgens een strak omschreven stappenplan. Het begint met een vragenlijst voor werkgever en werknemer, gevolgd door bezoek op de werkplek en gesprekken met de werkgever en werknemer. De uitkomst van een loonwaardebepaling is een percentage. Het percentage is gerelateerd aan de arbeidsprestatie van een medewerker zonder arbeidsbeperking in dezelfde functie. Hoe dat percentage wordt berekend, is ook geüniformeerd. De nieuwe loonwaardebepaling kijkt vooral naar output: naar tempo en kwaliteit van het werk en netto werktijd.