Skip to main content

Nieuwe loonwaardedeskundige

Ons team van loonwaardedeskundigen is uitgebreid. We feliciteren Roger Grootjans van harte met zijn certificering. Ook Roger is nu bevoegd om loonwaardemetingen uit te voeren volgens de Uniforme Loonwaardebepaling. En dat verdient een bloemetje!

Loonkostensubsidie voor werkgevers

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen kunnen hiervoor loonkostensubsidie krijgen van de gemeente. Loonkostensubsidie is bedoeld voor mensen die in hun werk niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. De werknemer ontvangt een gewoon salaris en de werkgever wordt gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. Met een loonwaardemeting kan de hoogte van de loonkostensubsidie worden vastgesteld. De werkgever krijgt hiermee inzicht in de (resterende) loonkosten.

Uniforme Loonwaardebepaling

Westrom voert in opdracht van de deelnemende gemeenten de Uniforme Loonwaardebepaling Matchcare uit voor de doelgroep van de Participatiewet. Matchcare is een applicatie die voldoet aan de wettelijke richtlijn uniforme loonwaardemethodiek. De methodiek vergelijkt de uitgevoerde werkactiviteiten door een werknemer met die van een reguliere werknemer op basis van het wettelijk minimumloon. 

In de afgelopen jaren hebben onze loonwaardedeskundigen een groot aantal metingen verricht voor onze opdrachtgevers, de Midden-Limburgse gemeenten. Westrom heeft negen gecertificeerde professionals in huis om een loonwaardemeting uit te voeren.

Roger Grootjans