Skip to main content

Aan de praat! helpt bij een goed gesprek

Hoe maak jij van je werkdag een leuke dag? Waar krijg je energie van? Waar wil je beter in worden? Zomaar drie voorbeelden van vragen die op kleine kaartjes staan. Het zijn er nog veel meer. De vragen gaan over groei, gezondheid en werkplezier. Over die thema’s gaan leidinggevenden van Westrom het gesprek aan met hun medewerkers, met de gesprekskaartjes als handig hulpmiddel. Want een goed gesprek is onmisbaar om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. De toolbox Aan de praat! maakt de drempel om dingen te bespreken een stuk lager.

Gespreksstarters

Even een praatje bij de koffieautomaat of wanneer je samen de trap op loopt. Hoe gaat het vandaag met je? Hoe zit je in je vel? Voor deze informele gespreksmomenten ontwikkelde SBCM (het A&O-fonds sociale werkvoorziening) samen met Westrom het programma Aan de praat! Leidinggevenden, consulenten en p&o-adviseurs beschikken nu over een toolbox met diverse gespreksstarters over groei, gezondheid en werkplezier. Andere onderdelen van de toolbox zijn complimentenkaartjes en een poster met emoticons, passend in deze tijd. Want kan je niet benoemen hoe jij je vandaag voelt? Wijs dan maar aan op de poster welk gezichtje bij jouw humeur past.

Vooral in deze tijd waarin de (financiële) onzekerheid voor velen toeneemt, is het belangrijk dat mensen hun zorgen kunnen uiten. Een van de doelstellingen van ‘Aan de praat!’ is om de drempel om dingen bespreekbaarder te maken lager te krijgen. P&O-adviseur Inge van Schendel helpt leidinggevenden en consulenten op weg om de materialen uit de toolbox te gebruiken. “Een medewerker die met zijn leidinggevende praat over dingen waar hij tegenaan loopt, die is het kwijt. Het lucht op”, zegt Inge. “De medewerker krijgt een luisterend oor en vaak ook tips en adviezen en kan daar iets mee. Iemand die nooit ergens over praat blijft ermee rondlopen en komt er de volgende dag weer mee naar het werk. De rode draad van ‘Aan de praat!’ is aandacht voor de ander en je creativiteit inzetten om toegankelijk te zijn voor de ander.”

Handig hulpmiddel

Aan de praat! is ontwikkeld voor informele gesprekken. De kaartjes met vragen kunnen echter ook een handig hulpmiddel zijn bij formele gesprekken. Inge deelt haar tip: “Leg bij een ontwikkelgesprek wat kaartjes op tafel en stel de vraag: ‘Als jij een kaartje kiest met een vraag die je aan mij wilt stellen, mag ik dan een vraag aan jou stellen?’ Dan krijg je een heel ander gesprek. Het belangrijkste is dat je een vraag oprecht stelt en dat iemand de ruimte voelt om iets te vertellen.” In de toolbox zitten ook complimentenkaartjes. “Die kunnen we veel breder inzetten”, zegt Inge enthousiast. “Ik heb dat al gedaan bij healthyLIFE. Alle deelnemers kregen tijdens de eerste bijeenkomst van dit jaar een complimentenkaart met daarop een persoonlijke boodschap. Met een korte terugblik naar 2022 en vooral ook een positieve vooruitblik naar 2023. Een compliment krijgen, dat doet iets met mensen.” 

De regie bij de medewerker leggen

Westrom reikt met Aan de praat! middelen aan die leidinggevenden en consulenten kunnen gebruiken om gesprekken te voeren. Bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor frequent verzuim. “Zo’n gesprek voeren, dat vinden leidinggevenden vaak lastig”, zegt verzuimcoach Maaike Wolters. “Als een medewerker zegt: ‘Er is niets aan de hand’, dan ben je uitgepraat.” Daarom maakte Maaike een selectie van gespreksstarters die leidinggevenden kunnen helpen bij het voeren van zulke gesprekken en promoot ze haar kaartjeskeuze als ze bij diverse werkoverleggen aansluit.

Afdelingschef Bart Thissen heeft inmiddels goede ervaringen met Aan de praat! Hij gebruikt de poster en alle vragenkaartjes. “Ik heb ze per categorie in een plastic insteekmapje gedaan. Die mapjes liggen tijdens een gesprek duidelijk zichtbaar op tafel. ‘Op welke vragen die hier liggen zou je willen antwoorden?’ vraag ik dan. Soms wijs ik een voorbeeld aan, maar vaak kiest de medewerker zelf wel een vraag uit en daarover gaan we dan in gesprek.” Bart heeft vooral ervaring opgedaan met de vragenkaartjes bij gesprekken over frequent verzuim. “Je krijgt het gesprek er echt mee op gang”, zegt hij. “Het is een mooie manier om te ontdekken wat er aan de hand is zonder het echt over de ziekte te hebben. Ik geef de medewerker de regie. Die bepaalt waarover wij gaan praten.” 
Er is één vraag die Bart altijd zelf stelt: Als jij vandaag de baas zou zijn, wat zou je dan veranderen? “Dan komt er veel los over waar mensen gelukkiger van zouden worden. Van de temperatuur in de fabriek tot een andere werkplek. Deze werkwijze zet ik dus zeker door als we in onze divisie starten met de ontwikkelgesprekken.”

De eerste ervaringen zijn dus goed. Westrom nodigt leidinggevenden en consulenten daarom graag uit om positieve ervaringen met elkaar te delen zodat steeds meer collega’s de voordelen van de toolbox ‘Aan de praat!’ ontdekken. 

Foto: De deelnemers aan healthyLIFE met de complimentenkaarten die ze van Inge van Schendel (achter, 3e van links) kregen.

Aan de praat!