Werkontwikkelbedrijf

Het Werkontwikkelbedrijf is er om mensen arbeidsmarktfit te maken of te houden. Direct aan de slag en al werkende leren, dat is het motto! Waar nodig uitgevoerd onder aangepaste werkomstandigheden en met begeleiding, maar altijd zo regulier mogelijk.

Uitkeringsgerechtigden zijn er veelal bij gebaat om aan het werk te gaan of te blijven. Dit om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk te houden, maar ook om elkaar – uitkeringsgerechtigde en werkgever – te vinden. Wegbezuinigd werk is veelal niet verdwenen. Vanuit een win-win gedachte kunnen uitkeringsgerechtigden onder begeleiding van het Werkontwikkelbedrijf re-integreren.

Werkzaamheden kunnen tegen aantrekkelijke tarieven worden uitgevoerd. Ook voor u!

Voorbeelden van werk dat u aan ons kunt uitbesteden zijn: opruimwerkzaamheden, onkruid- en gladheidbestrijding, toezicht houden, klein (monumenten)onderhoud, reparatie- en herstelwerkzaamheden, hand- en spandiensten, evenementenondersteuning. Westrom heeft verschillende serviceteams actief op meerdere locaties in de regio.

Bart Thissen
Bart Thissen
teamleider
T 06-14986605