Skip to main content

Hand-en-spandiensten

Onze serviceteams kunnen diverse werkzaamheden voor u uitvoeren: opruimwerkzaamheden, onkruid- en gladheidbestrijding, toezicht houden, klein (monumenten)onderhoud, herstelwerkzaamheden of ondersteuning bij een evenement.

Win-win gedachte

Westrom heeft verschillende serviceteams actief op meerdere locaties in de regio. In deze teams werken mensen met behoud van uitkering. Uitkeringsgerechtigden zijn er veelal bij gebaat om aan het werk te gaan of te blijven. Direct aan de slag en al werkende leren, dat is het motto! Zo blijft de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk. Vanuit een win-win gedachte kunnen uitkeringsgerechtigden onder begeleiding van Westrom re-integreren. De werkzaamheden worden waar nodig uitgevoerd onder aangepaste werkomstandigheden en met begeleiding, maar altijd zo regulier mogelijk.

Deze werkzaamheden kunnen tegen aantrekkelijke tarieven worden uitgevoerd. Ook voor u. 
 

Bart Thissen
teamleider
T 06-14986605