Skip to main content

Praktijkvoorbeeld Salentijn

Salentijn in Echt was voornemens om een door Westrom gedetacheerde medewerker zelf in dienst te nemen. Het bedrijf wilde echter graag gebruik blijven maken van het totaalconcept van Westrom, waaronder de begeleiding door een professionele jobcoach en subsidie voor loonkosten en werkplekaanpassing.

Geboden oplossing

Westrom stelde voor om de detachering om te zetten in begeleid werken. Door deze constructie is de medewerker in dienst gekomen bij Salentijn, maar houd het bedrijf recht op loonkostensubsidie, hoeft er bij ziekte geen loon doorbetaald te worden én kan er nog steeds een beroep worden gedaan op begeleiding door Westrom. De firma Salentijn blijft daarnaast gebruik maken van de detacheringsmogelijkheden van Westrom; de bedrijfsactiviteiten vragen regelmatig om kortdurende inzet van personeel.

"In de afgelopen jaren zijn vanuit Westrom een aantal medewerkers gedetacheerd bij ons voor productiewerk. Onze contactpersoon komt regelmatig op bezoek voor een evaluatie. Deze begeleiding is erg prettig. De samenwerking heeft voor alle partijen voordeel. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met Westrom."
Lonneke Salentijn