Nevenfuncties Centraal Management Team

De ‘Regeling melding, registratie en openbaarmaking van nevenwerkzaamheden en financiële belangen’ (onderdeel van het integriteitsbeleid van Westrom) bepaalt hoe omgegaan dient te worden met melding en registratie van nevenwerkzaamheden van medewerkers van Westrom. In het kader van dit beleid en de wettelijke bepalingen hieromtrent, zijn onlangs de nevenwerkzaamheden van de leden van het centraal managementteam opnieuw geïnventariseerd.

Op grond van de ambtelijke rechtspositieregeling van Westrom dienen de nevenwerkzaamheden van de algemeen directeur en de leden van het centraal managementteam openbaar gemaakt te worden. Onderstaand treft u hiervan een overzicht aan.

Onder nevenwerkzaamheden wordt in dit verband verstaan: activiteiten die een werknemer naast zijn werk verricht en die de belangen van Westrom, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken.
 

Hoofdfunctie  Nevenwerkzaamheden Instantie/bedrjif

Ingangs-

 datum

algemeen directeur

Lid Raad van Toezicht

Bestuursvoorzitter

Lid Raad van Toezicht

Boei

SV Merselo

Burgerkracht

2015

2012

2018

manager Sociale Zaken

Geen nevenwerkzaamheden

divisiemanager Arbeidsontwikkeling

Bestuurslid


Bestuurslid

Bestuurslid

Vrijwilligersvereniging OOR, Huiskamer van Roermond.

BIZ/Bedrijvenvereniging Merum

Stichting Leergeld

2011


2016

2017

directie- en bestuurssecretaris

(Parttime) zelfstandig ondernemer (Virtual assistant / adviseur) 

Bestuurslid

Secretaris

Virtual Assistant Company   

Buurtcomité Papendaal

Stichting Elymu (stichting heeft tot doel bevorderen van onderwijs in Afrika)

2019

2017

2018

divisiemanager Bedrijven

Geen nevenwerkzaamheden