Missie en visie

Westrom is er voor hen, die ondersteuning nodig hebben op weg naar passend werk op de reguliere of de gesubsidieerde arbeidsmarkt.

Westrom stelt mensen, voor wie dat niet vanzelfsprekend is, in staat het beste uit zichzelf te halen. Het liefst op de gewone arbeidsmarkt. Tegelijkertijd waarborgen wij, dat mensen voor wie dat niet is weggelegd, in staat worden gesteld om tegen een salaris zinvol werk te doen. Wij hebben als geen ander de infrastructuur, kennis en ervaring om aan die doelstellingen bij te dragen.
Wij begeleiden onze medewerkers op individuele en professionele wijze in hun arbeidsontwikkeling. 
 

Inpakwerkzaamheden