Loonwaardebepaling

Loonwaardebepaling wordt ingezet voor personen die niet in staat zijn zelfstandig het minimum loon te verdienen. Het doel van de loonwaardebepaling is om op basis daarvan vast te stellen wat de hoogte van de loonkostensubsidie is voor een werkgever. De werkgever krijgt hiermee inzicht in de (resterende) loonkosten.

Een loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek, waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking wordt gemeten en vastgesteld. Westrom voert in opdracht van de deelnemende gemeenten de loonwaardebepaling Matchcare uit voor de doelgroep van de Participatiewet. Matchcare is een gevalideerde loonwaardemethodiek en is door de arbeidsmarktregio Midden-Limburg aangewezen als loonwaarde-instrument. Matchcare vergelijkt in haar methode de uitgevoerde werkactiviteiten door een werknemer met die van een reguliere werknemer op basis van het wettelijk minimumloon. 

Westrom heeft gecertificeerde professionals in huis om een loonwaardebepaling uit te voeren.
 

Thea Jegers
Thea Jegers
T 06-81612998