Skip to main content

Loonwaardebepaling

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen, kunnen hiervoor loonkostensubsidie krijgen van de gemeente. Loonkostensubsidie is bedoeld voor mensen die in hun werk niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. De werknemer ontvangt een gewoon salaris en de werkgever wordt gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. Met een loonwaardebepaling kan de hoogte van de loonkostensubsidie worden vastgesteld. De werkgever krijgt hiermee inzicht in de (resterende) loonkosten.

Een loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek, waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking wordt gemeten en vastgesteld. Westrom voert in opdracht van de deelnemende gemeenten de loonwaardebepaling Matchcare uit voor de doelgroep van de Participatiewet. Matchcare is een gevalideerde loonwaardemethodiek en is door de arbeidsmarktregio Midden-Limburg aangewezen als loonwaarde-instrument. Matchcare vergelijkt in haar methode de uitgevoerde werkactiviteiten door een werknemer met die van een reguliere werknemer op basis van het wettelijk minimumloon. 

Westrom heeft gecertificeerde professionals in huis om een loonwaardebepaling uit te voeren.
 

Thea Jegers
T 06-81612998