Loonwaardebepaling

Loonwaardebepaling wordt ingezet voor personen die niet in staat zijn zelfstandig het minimum loon te verdienen.

Westrom voert in opdracht van de gemeenten de loonwaardebepaling Matchcare uit voor de doelgroep van de Participatiewet. Matchcare is een gevalideerde loonwaardemethodiek en is door de arbeidsmarktregio Midden-Limburg aangewezen als loonwaarde-instrument. Matchcare vergelijkt in haar methode de uitgevoerde werkactiviteiten door een werknemer met die van een reguliere werknemer, op basis van het wettelijk minimumloon. 

Westrom heeft gecertificeerde professionals in huis om een loonwaardebepaling uit te voeren.

Thea Jegers
Thea Jegers
T 06-81612998