Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van uw werknemer. De arbeidsdeskundige weegt deze factoren af tegen de belasting die het werk met zich meebrengt en adviseert zowel uw werknemer als de werkgever bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk, inkomen, verzuimbeleid en schadelastbeperking.

Het onderzoek bestaat uit:

  • dossierstudie
  • overleg met de werkgever en de werknemer
  • toetsing van de belasting en belastbaarheid van de werknemer aan de hand van een ingevulde functiemogelijkhedenlijst door uw Arbo-arts en informatie over wet- en regelgeving
  • bedrijfsbezoek om de actuele stand van zaken in het ziektetraject en de re-integratiemogelijkheden te beoordelen. Tevens wordt gekeken naar eventuele werkplekaanpassingen, mogelijkheden om terug te keren naar dezelfde functie en/of een andere functie in dezelfde organisatie of een extern re-integratie traject.

De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport.

Westrom heeft gediplomeerde geregistreerde arbeidsdeskundigen in dienst die een onafhankelijk persoonlijk advies geven. De arbeidsdeskundigen hebben ruime ervaring op het gebied van re-integratie, werk en inkomen, verzuimbegeleiding en schadelastbeperking

Els van Kempen
Els van Kempen
T 06-54633447
Paul Kievits
T 06-51851176