Westrom ondertekent Taalakkoord

Op vrijdag 3 november ondertekende participatiebedrijf Westrom het Taalakkoord. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek van Roermond. Het Taalakkoord is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. In Nederland zijn ruim 70 werkgevers, branches en gemeenten aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van een goede taalvaardigheid voor alle medewerkers en zetten zich in voor het terugdringen van laaggeletterdheid. 

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid

Bijna 14% van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Medewerkers met een lage taalvaardigheid hebben dikwijls moeite met het invullen van formulieren, het versturen van e-mails en het lezen van veiligheidsinstructies. Maar dat niet alleen. Een taalachterstand heeft ook een grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s op de werkvloer. 
Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Ook Westrom onderschrijft dit en daarom hebben wij het Taalakkoord ondertekend. Medewerkers en deelnemers aan re-integratietrajecten worden al gescreend op hun taalvaardigheid en wij ondersteunen en begeleiden hen richting taalscholing. Met diverse samenwerkingspartners – waaronder de gemeenten, Vluchtelingenwerk en welzijns- en onderwijsinstellingen – zijn daarover nu ook prestatieafspraken gemaakt. Wij willen een taalvriendelijke omgeving creëren, deelnemers met kinderen wijzen op de voorleesactiviteiten in de bibliotheek en meewerken aan een gemeentelijke bewustwordingscampagne. Want een taalvaardige medewerker heeft meer kansen op de arbeidsmarkt.