Theo Schelfhout benoemd tot bestuurslid bij Westrom

Theo Schelfhout (66 jaar) is op 1 mei 2019 als onafhankelijk lid toegetreden tot het dagelijks bestuur van Westrom. Bestuur en directie zijn verheugd met de komst van de heer Schelfhout, die met zijn competenties, zijn brede werkervaring en specifieke juridische deskundigheid over het juiste profiel beschikt. 

Theo Schelfhout studeerde Nederlands recht in Tilburg. Hij begon zijn loopbaan als juridisch medewerker bij het Bureau voor Rechtshulp Zuid-Limburg. Hierop volgde een periode als ondervoorzitter van de Raad van Beroep Roermond. In 1992 werd hij benoemd tot rechter van de rechtbank in Roermond. Vier jaar later verruilde de heer Schelfhout deze standplaats voor Utrecht, waar hij 12 jaar raadsheer was van de Centrale Raad van Beroep. In 2003 kwam hij weer terug naar Roermond, als bestuursrechter. Hier behandelt hij voornamelijk zaken die te maken hebben met omgevingsrecht en milieurecht. 
 
Gedurende zijn loopbaan is de heer Schelfhout actief geweest in diverse nevenfuncties. Hij was onder meer voorzitter van de klachtencommissie van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en bestuurslid van Stichting Rechtshulp Zuid-Oost Nederland. Momenteel is hij plaatsvervangend voorzitter van het College van beroep voor de examens van de Open Universiteit en is hij secretaris-penningmeester van Stichting De Heraut; de uitgever van het dorpsblad in zijn woonplaats Melick.

Het bestuur wenst de heer Schelfhout veel succes in zijn nieuwe functie en kijkt uit naar een prettige samenwerking! 

Theo Schelfhout