Studenten ergotherapie bezoeken Westrom

Een groep eerstejaarsstudenten ergotherapie van Zuyd Hogeschool heeft op 21 februari een bedrijfsbezoek gebracht aan Westrom. Het doel van het bezoek was om de leerlingen kennis te laten maken met het bedrijfsleven en wat hier allemaal bij komt kijken. Dit vindt plaats in het kader van de module die ze sinds een aantal dagen volgen, namelijk ‘ergotherapie en arbeid’. Westrom heeft de leerlingen o.a. kennis laten maken met de organisatie, de doelgroep, de verschillende werkzaamheden, de werksfeer en de mogelijkheden voor ergotherapie binnen een organisatie.  

Het bedrijfsbezoek was onderverdeeld in meerdere activiteiten, waaronder een informatieve presentatie door divisiemanager Bedrijven, Evertjan Jansen. Zo hebben de leerlingen geleerd dat Westrom uit meerdere afdelingen en divisies bestaat, maar ook welke missie en visie Westrom nastreeft. Vervolgens stond er een rondleiding op het programma. Tijdens deze rondleiding hebben de studenten kennis gemaakt met de verschillende werkvormen, activiteiten, producten en afdelingen binnen de productiehal. Ze zijn in gesprek gegaan met een aantal medewerkers om te achterhalen wat werk voor hen betekent en welke eisen aan de medewerkers worden gesteld. 

Bezoek studenten ergotherapie

Na afloop van de rondleiding heeft Yves Krekelberg, student Ergotherapie, een presentatie gegeven over zijn stageperiode bij Westrom. Aangezien Westrom samenwerkt met Zuyd Hogeschool zijn er mogelijkheden voor studenten. Middels de presentatie heeft Yves zijn enthousiasme geuit over de werkzaamheden die hij binnen Westrom heeft uitgevoerd. Dit heeft hij weten over te brengen op de groep eerstejaars. 

Tot slot hebben de studenten korte presentaties gegeven over de bevindingen van het bedrijfsbezoek. De resultaten waren zeer positief. Aan het begin van de middag hadden de studenten geen weet van wat er zich afspeelde binnen Westrom. Zo gaven de studenten aan verbaasd te zijn over de hoeveelheid werkzaamheden en producten die hier geproduceerd worden. Daarnaast vinden zij het interessant hoe een bedrijf omgaat met veiligheidsaspecten, waaronder looproutes en beschermende middelen zoals veiligheidsschoenen of het dragen van gehoorbescherming. Door dit bezoek hebben de leerlingen ook geleerd hoe belastend werk kan zijn of hoe werk juist een bron kan zijn om energie uit te winnen. Het werk biedt medewerkers kansen op meerdere gebieden, zoals het sociale en economische aspect, maar vooral hoe trots medewerkers zijn over hun aandeel binnen Westrom. 

Bezoek studenten ergotherapie