Stageprogramma van start!

Stage is een verplicht onderdeel van het praktijkonderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle jongeren van het praktijkonderwijs een stageplek krijgen, gaan Westrom en Praktijkonderwijs Roermond samenwerken. Na de herfstvakantie gaat een programma van start waarbij de samenwerking leerlingen verder kan helpen richting de arbeidsmarkt.

Kennismaken met de arbeidsmarkt

Leerlingen van Praktijkonderwijs Roermond lopen vanaf het vierde leerjaar twee dagen per week stage. In het vijfde jaar zijn drie dagen per week verplicht. De externe stage is een belangrijke eerste kennismaking met de arbeidsmarkt en een formeel onderdeel van de opleiding. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling bij de start van het schooljaar een stageplek heeft, gaan Westrom en Praktijkonderwijs Roermond samenwerken binnen een stageprogramma. Ook leerlingen waarvan een stage voortijdig eindigt, kunnen instromen in dit programma.


Gewenning

Het stageprogramma bij Westrom begint op de diagnose-afdeling. De leerlingen mogen en kunnen daar eerst wennen aan alle aspecten van een groot bedrijf. De afdeling heeft speciaal voor deze jongeren een aantal werkplekken ingericht. Na de diagnosefase wordt de volgende stap gezet: wat wil en wat kan de leerling? Hiervoor heeft Westrom diverse instrumenten ter beschikking, waardoor de leerling naar de juiste afdeling kan doorstromen. En dat zijn er vele! De stagebegeleiders van de school zijn nauw betrokken bij het stageprogramma. Mocht een leerling via de school een andere stageplaats aangeboden krijgen, dan eindigt het traject bij Westrom. 

Over een week, na de herfstvakantie, gaat het stageprogramma van start. Westrom kijkt ernaar uit om op deze manier een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen tot participant op de arbeidsmarkt.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniël Stokx, teamleider diagnose-afdeling, T 06-20597228.          

Diagnose-afdeling

Foto: Vivian Rosenbrand (afdelingschef) en Marianne Passage (consulent intake & diagnose) begeleiden de stagiairs tijdens de diagnosefase.