‘Up’ helpt Eritrese jongeren vooruit

Ruim een jaar geleden ging in Roermond het eerste programma van start voor alleenstaande Eritrese jongeren. Het traject voor deze statushouders bestond uit de hoofdelementen werken, inburgering (taal) en sport. Een mooie samenwerking tussen gemeente, onderwijs en diverse organisaties uit het sociale domein, waaronder Westrom.

De Eritrese jongeren maakten bij Westrom kennis met werk en deden er arbeidsritme op. Ook onderzocht Westrom samen met hen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en kregen de jongeren huiswerkbegeleiding bij het leren van de Nederlandse taal. Vooral door het pionieren en de samenwerking zijn binnen dit project waardevolle ervaringen opgedaan met de Eritrese jongeren. Die ervaringen worden nu meegenomen in een vervolgtraject.

Onder de naam ‘Up' start een nieuwe, nog intensievere, samenwerking rondom jonge Eritrese statushouders. Door een integrale aanpak neemt de kans van slagen toe: om uiteindelijk zelfstandig in Nederland te wonen en een bestaan op te bouwen.