Loonwaardespecialisten in het zonnetje gezet

Ons team van loonwaardespecialisten is uitgebreid. We feliciteren Jeroen Derix en Ria Verhagen met hun certificering. Ook zij mogen nu loonwaardemetingen uitvoeren met de gevalideerde methodiek Matchcare. En dat verdient een bloemetje!

Westrom zet Matchcare in om de hoogte van loonkostensubsidie vast te stellen. Het instrument vergelijkt de werkactiviteiten van een potentiële werknemer met die van een reguliere werknemer op dezelfde functie. Dat levert een accuraat percentage op en het geeft direct een beeld van de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer. De werkgever wordt, op basis van het wettelijk minimumloon, gecompenseerd voor de verminderde arbeidsproductiviteit door een loonkostensubsidie.

In de afgelopen jaren hebben onze loonwaardespecialisten een groot aantal metingen verricht voor onze opdrachtgevers, de Midden-Limburgse gemeenten. Westrom heeft nu zes gecertificeerde professionals in huis om een loonwaardemeting uit te voeren.

Loonwaardespecialisten