Leerlingen Praktijkonderwijs gestart met stage bij Westrom

Vijf leerlingen van het Praktijkonderwijs Roermond zijn begonnen met hun stage bij Westrom. Dat doen ze onder leiding van hun eigen docent techniek. Het komende schooljaar zijn ze één keer per week, op donderdag, bij ons te vinden. Voorlopig houden ze zich bezig met het groenonderhoud rondom het gebouw van Westrom.

Praktijkonderwijs Roermond is een kleinschalige regioschool voor praktijkonderwijs met veel aandacht voor de individuele leerling. De school leidt leerlingen op voor de arbeidsmarkt. 

Westrom zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van werk maximaal te ontplooien. Wij leveren ook graag een bijdrage aan de ontplooiing van jonge mensen en wensen de leerlingen veel succes tijdens deze stage. 

Stage