Jongeren uit Eritrea aan de slag bij Westrom

Kick-off traject “Van kwetsbaarheid naar veerkracht”

Eind juli 2018 komen 25 alleenstaande Eritrese jongeren in een traject bij Westrom. Zij starten op de diagnose-afdeling, waar hun mogelijkheden en interesses in kaart worden gebracht. Het traject bestaat uit de hoofdelementen werken, inburgering (taal) en sport. Op 17 juli 2018 organiseerde Westrom een kick-off van het traject  “Van kwetsbaarheid naar veerkracht”, dat samen met de gemeente Roermond is vormgegeven.

Deze groep van 25 jonge Eritrese statushouders heeft nu een plek gevonden binnen de gemeente Roermond, waar zij een nieuwe start gaan maken in een traject dat als doel heeft om van integratie naar participatie te groeien in de Nederlandse samenleving. Westrom werkt hierin samen met een groot aantal organisaties uit het sociale domein. Samen zorgen zij, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit, voor een sluitende aanpak rondom deze jongeren.

Tijdens de kick-off bijeenkomst gaf Nathalie Timmermans, divisiemanager Arbeidsontwikkeling bij Westrom, tekst en uitleg over het traject in aanwezigheid van de jongeren en alle betrokken organisaties. Voor de jongeren had Westrom een hand-out gemaakt in het Tegrinya, de hoofdtaal van Eritrea. 
De Eritrese jongeren starten met het onderdeel werken op basis van 20 uur per week. Vervolgens wordt het onderdeel inburgering (taal) toegevoegd aan het traject. Uiteindelijk volgt het onderdeel sport. Deze drie onderdelen zullen samen een volledige werkweek gaan omvatten. Hoofddoel van het traject is om de jongeren zo snel mogelijk te laten inburgeren, zodat zij een goede start richting onderwijs of arbeidsmarkt kunnen maken. 
Als ondersteuning is Binyam Andebrhan van Nieuwlander aan dit traject toegevoegd. De heer Andebrhan was ooit een alleenstaande minderjarige vluchteling (AMV) en is nu een doorgewinterde professional op het gebied van vluchtelingen, welzijn en overheid.

Binnen Westrom is de komst van de statushouders goed voorbereid. Er zijn workshops voor iedereen die direct betrokken is bij het werken met de Eritrese jongeren, waarbij de deelnemers meer te weten komen over de achtergrond van deze specifieke doelgroep. Dit helpt om de communicatie makkelijker te maken en hun gedrag te leren begrijpen. Deze workshops worden eveneens verzorgd door de heer Andebrhan. 

De jongeren die bij Westrom aan de slag gaan kunnen rekenen op ondersteuning en praktische hulp van diverse organisaties. Ieder zorgt, vanuit zijn eigen professie, voor de noodzakelijke begeleiding. Alle betrokken partijen zijn zeer positief over de integrale aanpak, die werken, wonen en welzijn tot één geheel gaan verbinden. Op deze manier kan worden bereikt dat het project méér is dan een traject naar werk: een traject dat leidt tot succesvol en veerkrachtig participeren in de Nederlandse maatschappij.
 

Daags na de kick-off bijeenkomst bij Westrom, werd in het NOS Radio 1 Journaal een uitgebreid item besteed aan jongeren in Eritrea. Klik hier om dit gesprek te kunnen beluisteren (uitzending van 7.00 uur, vanaf 36e minuut).

Bekijk ook de presentatie van Binyam Andebrhan (Nieuwlander) over jonge Eritrese vluchtelingen.