Hervorming medezeggenschap

De ondernemingsraad van Westrom heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de OR te hervormen. Op 9 en 10 september 2020 zijn de voorbereidingen hiervoor afgerond. De directie van Westrom heeft het nieuwe OR-reglement en het nieuwe convenant ondertekend. Ook de ondernemingsraad gaat akkoord met de hervorming.

De beoogde voordelen:

  • De OR is strategisch meer betrokken door meer contactmomenten met de bestuurder.
  • Meer regie in het proces van besluitvorming.
  • Meer transparantie in besluitvorming doordat meer collega’s meedoen.
  • Medewerkers kunnen kennismaken met OR-werkzaamheden zonder dat ze aan de OR deelnemen.

De belangrijkste verandering is dat de ondernemingsraad nu met 7 personen de kern OR vormt; eerder bestond de OR uit 15 leden.

De niet gekozen leden nemen deel aan de medezeggenschapsraad. Aan de medezeggenschapsraad kunnen ook andere Westrom-medewerkers worden toegevoegd. Dat is afhankelijk van het onderwerp en het benodigde specialisme. Daar waar dat nodig is bespreken zij samen met de werkvloer de vraagstukken van de directie. Daarna gaat de medezeggenschapsraad samen met de kern OR over die vraagstukken in gesprek met de directie. Hierdoor krijgt Westrom een ondernemingsraad die daadkrachtiger is voor de medewerkers en de organisatie.

De hervorming van de ondernemingsraad gaat ná de verkiezingen van 2021 van start.

hervorming OR

Henriëtte Maas (algemeen directeur) en Antoon Theijs (voorzitter OR) ondertekenen het nieuwe OR-reglement en het nieuwe convenant.