Frans Crijns benoemd tot nieuw bestuurslid van Westrom

Frans Crijns (65 jaar) is met ingang van 1 januari 2019 als onafhankelijk lid toegetreden tot het dagelijks bestuur van Westrom. De heer Crijns volgt hiermee mevrouw Schaap-Meulemeester op, die om gezondheidsredenen helaas heeft moeten besluiten haar functie neer te leggen. 

Bestuur en directie zijn verheugd met de komst van de heer Crijns. Met zijn brede werkervaring, specifieke ervaring op het terrein van verandermanagement en politieke sensitiviteit beschikt hij over het juiste profiel om het dagelijks bestuur van Westrom te versterken. Frans Crijns is een aimabel persoon die rust en senioriteit uitstraalt en met zijn ervaring een goede aanvulling is op de reeds aanwezige expertise. 

Frans Crijns studeerde in 1976 af als weg- en waterbouwkundige en ging aan de slag als ontwerper/projectleider civiele techniek. Hij bleef opleidingen volgen en bekwaamde zich steeds verder op het brede terrein van (verander)management. Hij maakte in 1986 als projectmanager infrastructuur voor het eerst kennis met een gemeentelijke organisatie. In de jaren die volgden bekleedde hij managementfuncties bij diverse Limburgse gemeenten en voerde daar menig organisatieontwikkelingsproces en cultuurveranderingstraject uit. De afgelopen tien jaar was de heer Crijns directeur/bestuurder bij Woningstichting Maasvallei in Maastricht, waar hij een cultuuromslag realiseerde die gericht was op slagvaardig handelen en maatschappelijk ondernemen. Tevens is hij docent van de modules gemeenterecht en bestuurlijke sensitiviteit binnen de leergang Bestuursadviseur. 
Frans Crijns is gehuwd, woont in Gulpen en heeft als hobby’s muziek maken in een ‘zatte hermenie’ en tennissen.

In 2019 volgen nog twee benoemingen van nieuwe bestuursleden.
 

Frans Crijns