Cursus taal, rekenen en digitale vaardigheden van start

Zes Westrom-medewerkers kijken geconcentreerd naar hun beeldscherm. Op hun hoofd een koptelefoon. Met de hand op de muis bewegen ze de cursor over het scherm. Daarop staan filmpjes, getallen en woorden. Rondom het groepje lopen drie begeleiders. Zachtjes geven ze aanwijzingen. Je ziet vragende blikken veranderen in een begrijpende glimlach. We zijn aanwezig bij de eerste cursusdag van het groepje. Dappere medewerkers die de stap hebben gezet om beter te worden in taal, rekenen of omgaan met de computer. De bibliotheek Bibliorura helpt hen daar de komende negen weken bij.

Programma op maat

Maartje en Diana werken als klantadviseur en consulent bij de bibliotheek in Roermond. Zij verzorgen de basiscursus op locatie bij Westrom. Vrijwilliger Thijs helpt hen daarbij. “We hebben alle deelnemers van te voren gesproken. We weten wie met rekenen of de Nederlandse taal aan de slag wil en wie handiger wil worden met de computer”, zegt Maartje. “Zo kan voor iedere deelnemer het juiste programma worden klaargezet. We houden tijdens de lessen goed in de gaten of het niveau van het basisprogramma passend is.” 
Na een uur krijgen de cursisten een seintje om de koptelefoons af te zetten. “Zijn we al klaar?”, klinkt het verbaasd van alle kanten. De tijd is omgevlogen, daarover is iedereen het eens. Een van de cursisten vertelt dat ze vandaag voor het eerst achter de computer zat. En het ging goed! Iedereen vond het leuk en is enthousiast over de nieuwe dingen die ze in korte tijd hebben geleerd. Volgende week komen ze zeker terug! Ook de begeleiders vonden het leuk om met deze groep te werken. Diana reageert: “Het ging volgens mij bij iedereen goed. De lessen beginnen heel eenvoudig, maar worden steeds iets moeilijker. Maar jullie stelden al meteen vragen als je iets niet wist. Dat is goed, want met onze uitleg komen jullie steeds iets verder. Ik ben nu al trots op jullie!”

Laaggeletterdheid aanpakken

Westrom vindt het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. Als je de Nederlandse taal goed beheerst, kunt rekenen en digitaal vaardig bent, heb je meer kansen op de arbeidsmarkt. Vorig jaar ondertekende Westrom het landelijke Taalakkoord Werkgevers. Daarmee werd de ambitie uitgesproken om een taalvriendelijke werkomgeving te creëren. Dat heeft onder andere vorm gekregen door Klare Taal in te voeren: tientallen brieven, formulieren en instructies zijn herschreven in duidelijke taal, zodat onze medewerkers begrijpen wat we bedoelen. De bibliotheek organiseerde workshops voor leidinggevenden en consulenten over laaggeletterdheid en zo’n 600 medewerkers kregen voorlichting over het belang van lezen en schrijven. Taalambassadeur en Westrom-collega Jeroen leverde ook een belangrijke bijdrage aan de aanpak van laaggeletterdheid. Als winnaar van de Limburgse TaalHeldenprijs kreeg hij regelmatig het podium om zijn verhaal te vertellen. Diverse collega’s volgden zijn voorbeeld en zetten de stap naar het DigiTaalhuis, in de bibliotheek in Roermond. De cursusgroep taal, rekenen en digitale vaardigheden is daarvan het resultaat.

De werkomgeving bij Westrom is veel taalvriendelijker geworden nu er zoveel aandacht is voor Klare Taal en de aanpak van laaggeletterdheid. En dát sluit aan bij onze missie om mensen te helpen bij hun ontwikkeling; om door te kunnen groeien in hun werk.

digitale vaardigheden