Crisisteam Westrom

We willen jullie een inkijkje geven in de werkwijze van het crisisteam van Westrom.

Het crisisteam van Westrom komt iedere week bij elkaar. De leden van dit team praten uitgebreid over wat de coronacrisis voor Westrom betekent. Bijvoorbeeld over de maatregelen die we binnen ons bedrijf en bij inleners moeten nemen om veilig te kunnen werken. En om te horen hoe het met onze medewerkers gaat. Een groot deel van hen zit al heel wat weken thuis. Het crisisteam bespreekt bijvoorbeeld of dat zo moet blijven en tot wanneer. De medewerkers die aan het werk zijn houden zich goed aan alle maatregelen, zoals afstand houden en handen wassen. Ook daar staat het crisisteam in de besprekingen bij stil. Verder komt het wel of niet doorgaan van cursussen aan bod. En hoe we omgaan met diverse afspraken en regels. Na iedere bijeenkomst van het crisisteam krijgen leidinggevenden en stafmedewerkers via e-mail een samenvatting. De medewerkers van Westrom krijgen belangrijke beslissingen te horen via een brief in klare taal. 

Klik hier voor het filmpje.